Меню

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

За приложимостта на негаторния иск по чл. 109 ЗС при извършване на подобрения от владелец в чужд недвижим имот
авторски материал
Автор / източник: Ирина Богданова
стр. 5

Още за трансформиране на държането във владение
авторски материал
Автор / източник: Стоян Ставру, д-р
стр. 19

Решение № 216 от 28.10.2016 г. по гр. д. № 2182/2016 г. на ВКС, І г .о.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 26

Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Ревандикационният иск като средство за защита правото на частна общинска собственост
авторски материал
Автор / източник: Живка Юрукова
стр. 30

Рубрика: Земеделски земи, гори и горски територии

Кои земеделски земи се наричат „бели петна“ и каква е правната им уредба
авторски материал
Автор / източник: Стойка Куртева
стр. 38

Рубрика: Кадастър и имотен регистър

Решение № 196 от 6.02.2017 г. по гр. д. № 2151/ 2016 г. на ВКС, І г.о.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 46

Рубрика: Наследяване. Семейни имуществени отношения

Специфични хипотези при обявяването на отсъствие и смърт и установяване на действителния кръг от наследници
авторски материал
Автор / източник: Патриция Черкезова
стр. 50

При делене на съпружеска имуществена общност трудно се получава по-голям дял
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 56


Рубрика: Нотариални действия. Вписвания

Отдаване на съсобствен имот под аренда или наем
авторски материал
Автор / източник: Венцислав Стоянов, проф. д-р
стр. 59

Рубрика: Регулиране и застраховане на поземлените имоти

Обжалване на виза за проектиране
авторски материал
Автор / източник: Надежда Гаджанова
стр. 66

Улесняване достъпа до информация относно електронни съобщителни мрежи и инфраструктура
авторски материал
Автор / източник: Бояна Милчева, Павлина Иванова
стр. 71

Рубрика: Авторско право

Задължение на интернет- посредниците за защита на правата върху интелектуална собственост
авторски материал
Автор / източник: Петър Петров
стр. 76

Рубрика: Важно за Вас

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...