Меню

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

За приложимостта на негаторния иск по чл. 109 ЗС при извършване на подобрения от владелец в чужд недвижим имот
авторски материал
Автор / източник: Ирина Богданова
стр. 5

Още за трансформиране на държането във владение
авторски материал
Автор / източник: Стоян Ставру, д-р
стр. 19

Решение № 216 от 28.10.2016 г. по гр. д. № 2182/2016 г. на ВКС, І г .о.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 26

Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Ревандикационният иск като средство за защита правото на частна общинска собственост
авторски материал
Автор / източник: Живка Юрукова
стр. 30

Рубрика: Земеделски земи, гори и горски територии

Кои земеделски земи се наричат „бели петна“ и каква е правната им уредба
авторски материал
Автор / източник: Стойка Куртева
стр. 38

Рубрика: Кадастър и имотен регистър

Решение № 196 от 6.02.2017 г. по гр. д. № 2151/ 2016 г. на ВКС, І г.о.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 46

Рубрика: Наследяване. Семейни имуществени отношения

Специфични хипотези при обявяването на отсъствие и смърт и установяване на действителния кръг от наследници
авторски материал
Автор / източник: Патриция Черкезова
стр. 50

При делене на съпружеска имуществена общност трудно се получава по-голям дял
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 56


Рубрика: Нотариални действия. Вписвания

Отдаване на съсобствен имот под аренда или наем
авторски материал
Автор / източник: Венцислав Стоянов, проф. д-р
стр. 59

Рубрика: Регулиране и застраховане на поземлените имоти

Обжалване на виза за проектиране
авторски материал
Автор / източник: Надежда Гаджанова
стр. 66

Улесняване достъпа до информация относно електронни съобщителни мрежи и инфраструктура
авторски материал
Автор / източник: Бояна Милчева, Павлина Иванова
стр. 71

Рубрика: Авторско право

Задължение на интернет- посредниците за защита на правата върху интелектуална собственост
авторски материал
Автор / източник: Петър Петров
стр. 76

Рубрика: Важно за Вас

Акценти

Месечни списания – брой 4/2021 г.

Списанията са вече при своите абонати.

Прочети още...

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...