Меню

Дайджест "Собственост и право", 2015 г., кн. 12

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Срок за подаване на данъчна декларация по Закона за местните данъци и такси при придобиване на недвижим имот чрез публична продан
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 5

Решение № 207 от 19.10.2015 г., III г.о. на ВКС
Отстраненият купувач при публична продан има право да получи внесената от него цена и законната лихва върху нея, считано от деня на внасяне на сумата по сметката на съдебния изпълнител, както и направените разноски за участие в публичната продан.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 11


Рубрика: Административно право и административен процес

За мълчаливото съгласие при административните производства
авторски материал
Автор / източник: Бисерка Маринова, д-р
стр. 13


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Промените от 2015 г. в разрешителния режим по Закона за водите
авторски материал
Автор / източник: Ясен Ковачев
стр. 20


Рубрика: Кадастър и имотен регистър. Земеделски земи, гори

Вписване на актове с издадени от СГКК скици - проект в хипотезите на чл. 52, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър
авторски материал
Автор / източник: Петър Лефтеров
стр. 27


Рубрика: Наследяване. Семейни имуществени отношения

Законопроектът за физическите лица и мерките за закрила - шанс или заплаха?
авторски материал
Автор / източник: Стоян Ставру, д-р
стр. 29


Рубрика: Нотариални действия. Вписвания.

Ипотека върху бъдеща вещ или възможно ли е скрито учредяване на ипотека
авторски материал
Автор / източник: Димитър Танев
стр. 38


Рубрика: Устройство на територията и строителството

Правен статут и право на собственост върху електронни съобщителни мрежи и електронна съобщителна инфраструктура
авторски материалл
Автор / източник: Бояна Милчева, Павлина Иванова
стр. 45


Рубрика: Авторско право

Колизията „авторски - сродни права“
авторски материал
Автор / източник: Емил Лозев, доц. д-р
стр. 53


Рубрика: Индустриална собственост

Общоизвестните марки и марките, които се ползват с известност (добра репутация), според тълкуванията на Съда на ЕС
авторски материал
Автор / източник: Патриция Черкезова
стр. 60

Важно за Вас

Указател на публикациите в списание “Собственост и право” през 2015 година
стр. 73

Акценти

Търговски представител на ИК „Труд и право“

В трудното време, в което живеем – предлагаме решение:

Прочети още...

Учебна програма „Пролет 2023“

Всички семинари до август 2023 г. на едно място!

Прочети още...

Нова година – Ново издание

"Новото данъчно законодателство през 2023 година"

Прочети още...

Ден на народните будители

Днес отбелязваме Деня на народните будители
Честит празник, скъпи колеги, партньори и приятели!

Прочети още...