Меню

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Срок за подаване на данъчна декларация по Закона за местните данъци и такси при придобиване на недвижим имот чрез публична продан
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 5

Решение № 207 от 19.10.2015 г., III г.о. на ВКС
Отстраненият купувач при публична продан има право да получи внесената от него цена и законната лихва върху нея, считано от деня на внасяне на сумата по сметката на съдебния изпълнител, както и направените разноски за участие в публичната продан.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 11


Рубрика: Административно право и административен процес

За мълчаливото съгласие при административните производства
авторски материал
Автор / източник: Бисерка Маринова, д-р
стр. 13


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Промените от 2015 г. в разрешителния режим по Закона за водите
авторски материал
Автор / източник: Ясен Ковачев
стр. 20


Рубрика: Кадастър и имотен регистър. Земеделски земи, гори

Вписване на актове с издадени от СГКК скици - проект в хипотезите на чл. 52, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър
авторски материал
Автор / източник: Петър Лефтеров
стр. 27


Рубрика: Наследяване. Семейни имуществени отношения

Законопроектът за физическите лица и мерките за закрила - шанс или заплаха?
авторски материал
Автор / източник: Стоян Ставру, д-р
стр. 29


Рубрика: Нотариални действия. Вписвания.

Ипотека върху бъдеща вещ или възможно ли е скрито учредяване на ипотека
авторски материал
Автор / източник: Димитър Танев
стр. 38


Рубрика: Устройство на територията и строителството

Правен статут и право на собственост върху електронни съобщителни мрежи и електронна съобщителна инфраструктура
авторски материалл
Автор / източник: Бояна Милчева, Павлина Иванова
стр. 45


Рубрика: Авторско право

Колизията „авторски - сродни права“
авторски материал
Автор / източник: Емил Лозев, доц. д-р
стр. 53


Рубрика: Индустриална собственост

Общоизвестните марки и марките, които се ползват с известност (добра репутация), според тълкуванията на Съда на ЕС
авторски материал
Автор / източник: Патриция Черкезова
стр. 60

Важно за Вас

Указател на публикациите в списание “Собственост и право” през 2015 година
стр. 73

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...