Меню

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Към въпроса за нищожността на дарението на чужда вещ
авторски материал
Автор / източник: Делян Недев
стр. 5

Предварителният договор за продажба на имот силно обвързва страните
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 19


Рубрика: Земеделски земи, гори и горски територии

За някои нови положения в уредбата на поземлените отношения
авторски материал
Автор / източник: Стойка Куртева
стр. 23


Рубрика: Наследяване. Семейни имуществени отношения

Приемане на наследство в резултат от укриване на наследствено имущество (чл. 49, ал. 1, изр. 1, предл. 2 и изр. 2 ЗН)
авторски материал
Автор / източник: Стоян Ставру, д-р
стр. 32

Родителите имат право да претендират за месечна издръжка
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 44

Решение № 256 от 30.10.2014 г., І г. о. на ВКС
Когато експертното заключение е в смисъл, че саморъчното завещание вероятно е написано и подписано от лицето, посочено като негов автор, може да обоснове извод за автентичността му и спазване на формата по чл. 25, ал. 1 ЗН, респективно за действителността му, ако причините, поради които експертът е стигнал до извода, касаят особеностите на конкретния случай. Твърдението, че сравнителните образци, приети за изследване от съдебно-графологическата експертиза, не изхождат от завещателя, не е достатъчно, за да обоснове съмнение в заключението. Оспорващият сравнителния материал следва да проведе насрещно доказване, като представи други доказателства, които да бъдат изследвани от експерта, за да се разколебае изводът на вещото лице.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 47


Рубрика: Нотариални действия. Вписвания.

Заличаване на ипотеки и възбрани върху имоти, придобити чрез публична продан, извършена от синдик по глава 46 от Търговския закон
авторски материал
Автор / източник: Елена Кръшкова
стр. 51


Рубрика: Устройство на територията и строителството

Оценка за съответствие на инвестиционните проекти. Най-често срещани нарушения, водещи до отмяна на разрешенията за строеж от органите на ДНСК
авторски материал
Автор / източник: Милка Гечева
стр. 62


Рубрика: Авторско право

Най-често срещани пропуски при договорите на авторите на музика и продуцентите на звукозаписи
авторски материал
Автор / източник: Минчо Минчев
стр. 68


Рубрика: Индустриална собственост

Отличителност на комбинирани марки, съдържащи описателни елементи
авторски материал
Автор / източник: Цонка Таушанова
стр. 78


Важно за Вас

Акценти

Книга-годишник Социално осигуряване – 2022

Една новина, която ще зарадва всички наши читатели, колеги и приятели:

Прочети още...

Светли Християнски празници!

На всички колеги и приятели
на ИК „Труд и право“ и НКЦ „Решение“

Прочети още...

Нека да мислим зелено!

ИК „Труд и право“ подкрепя и се присъединява към световните тенденции и глобални инициативи за опазване на околната среда.

Прочети още...

Новото данъчно законодателство през 2022 година

Излезе от печат годишникът „Новото данъчно законодателство през 2022 година“

Прочети още...

Трудови отношения – 2022

Излезе от печат първото ни издание за тази година – книгата-годишник „Трудови отношения – 2022“.

Прочети още...