Меню

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Към въпроса за нищожността на дарението на чужда вещ
авторски материал
Автор / източник: Делян Недев
стр. 5

Предварителният договор за продажба на имот силно обвързва страните
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 19


Рубрика: Земеделски земи, гори и горски територии

За някои нови положения в уредбата на поземлените отношения
авторски материал
Автор / източник: Стойка Куртева
стр. 23


Рубрика: Наследяване. Семейни имуществени отношения

Приемане на наследство в резултат от укриване на наследствено имущество (чл. 49, ал. 1, изр. 1, предл. 2 и изр. 2 ЗН)
авторски материал
Автор / източник: Стоян Ставру, д-р
стр. 32

Родителите имат право да претендират за месечна издръжка
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 44

Решение № 256 от 30.10.2014 г., І г. о. на ВКС
Когато експертното заключение е в смисъл, че саморъчното завещание вероятно е написано и подписано от лицето, посочено като негов автор, може да обоснове извод за автентичността му и спазване на формата по чл. 25, ал. 1 ЗН, респективно за действителността му, ако причините, поради които експертът е стигнал до извода, касаят особеностите на конкретния случай. Твърдението, че сравнителните образци, приети за изследване от съдебно-графологическата експертиза, не изхождат от завещателя, не е достатъчно, за да обоснове съмнение в заключението. Оспорващият сравнителния материал следва да проведе насрещно доказване, като представи други доказателства, които да бъдат изследвани от експерта, за да се разколебае изводът на вещото лице.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 47


Рубрика: Нотариални действия. Вписвания.

Заличаване на ипотеки и възбрани върху имоти, придобити чрез публична продан, извършена от синдик по глава 46 от Търговския закон
авторски материал
Автор / източник: Елена Кръшкова
стр. 51


Рубрика: Устройство на територията и строителството

Оценка за съответствие на инвестиционните проекти. Най-често срещани нарушения, водещи до отмяна на разрешенията за строеж от органите на ДНСК
авторски материал
Автор / източник: Милка Гечева
стр. 62


Рубрика: Авторско право

Най-често срещани пропуски при договорите на авторите на музика и продуцентите на звукозаписи
авторски материал
Автор / източник: Минчо Минчев
стр. 68


Рубрика: Индустриална собственост

Отличителност на комбинирани марки, съдържащи описателни елементи
авторски материал
Автор / източник: Цонка Таушанова
стр. 78


Важно за Вас

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...