Меню

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Съдебно отстранение и подобрения при учредена суперфиция срещу построяване на готови обекти
авторски материал
Автор / източник: Бисерка Маринова, д-р
стр. 5

Твърдението за придобиване, на което се основава иск за собственост върху недвижим имот – предмет на конститутивно съдебно решение
авторски материал
Автор / източник: Нейко Димитров
стр. 15


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Промените от 2015 г. в Закона за подземните богатства
авторски материал
Автор / източник: Ясен Ковачев
стр. 23


Рубрика: Кадастър и имотен регистър

Бележки по промените в Наредба № 49 от 05.11.2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост (обн. ДВ, бр. 59 от 2015 г.)
авторски материал
Автор / източник: Валентина Бакалова
стр. 29


Рубрика: Собственост. Семейни имуществени отношения

Актуални въпроси на публичната продан с участието на съделители и съпруг-недлъжник
авторски материал
Автор / източник: Димитър Иванов, Делян Николов
стр. 38

Запазената част от наследството се изчислява по законови формули
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 48

Определение № 27 от 21.01.2012 г. на ВКС, І г.о.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 51


Рубрика: Нотариални действия. Вписвания.

Грешките в нотариалното удостоверяване като производство и отражението им върху действителността му. Преглед на съдебната практика
авторски материал
Автор / източник: Мариела Павлова
стр. 55


Рубрика: Устройство на територията и строителството

Специфика на административнонаказателното производство по чл. 232, ал. 2 ЗУТ
авторски материал
Автор / източник: Надежда Гаджанова
стр. 64


Рубрика: Авторско право

За рисковете, които лицата поемат като предоставят свободен достъп до интернет посредством WiFi-протокол
авторски материал
Автор / източник: Петър Петров
стр. 72


Рубрика: Индустриална собственост

Съдебната сага на една недобросъвестно заявена марка в България
авторски материал
Автор / източник: Офелия Киркорян-Цонкова, д-р
стр. 84


Важно за Вас

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...