Меню

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Нищожна ли е сделката с антикварни предмети, сключена без спазване на изискванията на чл. 113 от Закона за културното наследство?
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 5


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Защита на правото на частна държавна собственост чрез установителен иск
авторски материал
Автор / източник: Живка Юрукова
стр. 17


Рубрика: Земеделски земи и гори

Придобиване по давност на земеделски земи
авторски материал
Автор / източник: Цветалина Петкова, д-р
стр. 23


Рубрика: Наследяване. Семейни имуществени отношения

Особености на правоприемството при прехвърляне на съвкупности
авторски материал
Автор / източник: Методи Марков, проф. д.ю.н.
стр. 35

При развод единият съпруг има право на части от личното имущество на другия
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 44


Рубрика: Съсобственост. Делба

Определение № 94 от 09.03.2011 г. по ч.гр.д. № 24/2011 г., I г.о. на ВКС (чл. 280, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК; чл. 34 ЗС; чл. 69 ЗН; чл. 177 ТЗ; чл. 84 ГПК (отм.), сега чл. 110, чл. 1 ГПК)
нормативен акт
Автор / източник: ВКС
стр. 47


Рубрика: Нотариални действия. Вписвания.

Извършване на нотариални действия извън кантората на нотариуса
авторски материал
Автор / източник: Иван Георгиев
стр. 51


Рубрика: Кадастър и имотен регистър

Задължението за деклариране на имота във връзка със създаването на кадастрална карта и кадастрални регистри
авторски материал
Автор / източник: Петър Лефтеров
стр. 58


Рубрика: Териториално устройство и строителство

Някои особености, касаещи създаването на съсобствени урегулирани поземлени имоти по чл. 17, ал. 2, т. 3 от Закона за устройство на територията
авторски материал
Автор / източник: Гергана Боянова, д-р
стр. 61


Рубрика: Авторско право

Публикуването на линк към обект, защитен от авторското право и сродните му права
авторски материал
Автор / източник: Офелия Киркорян-Цонкова, д-р
стр. 70


Рубрика: Индустриална собственост

Материалноправни колизии между текстовете на чл. 12, ал. 6 и чл. 38б ЗМГО, касаещи процедурата по опозиция на търговска марка
авторски материал
Автор / източник: Атанас Костов
стр. 82

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...