Меню

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Промени, настъпили в недвижими имоти, в хода на започнати принудителни изпълнения
авторски материал
Автор / източник: Люба Панайотова-Чалъкова, д-р
стр. 5

Решение № 32 от 20.02.2013 г. на ВКС, ІІ г.о.
Когато по делото е направено възражение относно приложението на чужд закон, касаещ правилата на придобивното основание при спор за вещни права, придобити на територията на чуждата държава (чл. 65, ал. 1 КЧМП), съдът служебно следва да изясни съдържанието на посочения приложим чужд закон. Относно вида и допустимостта на доказателствени средства, ако делото е в рамките на правораздавателната власт на българския съд /когато се касае до спор за вещни права (чл. 12, ал. 2 КЧМП) съгласно принципа на lex forri - приложимият процесуален закон е този на сезирания съд. Процесуалният ред на доказване включва и приложимостта на предвидените от българския процесуален закон доказателства и доказателствени средства.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 17


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Решения на общинските съвети, подлежащи на оспорване и съдебен контрол
авторски материал
Автор / източник: Асен Дюлгеров
стр. 21


Рубрика: Земеделски земи и гори

За ползването на пасищата, мерите и ливадите от държавния и от общинския поземлен фонд
авторски материал
Автор / източник: Стойка Куртева
стр. 32


Рубрика: Съсобственост. Делба

Развитие на производството по съдебна делба при бездействие на страните
авторски материал
Автор / източник: Иван Георгиев
стр. 47

Решениие № 246 от 17.12.2014 г. на ВКС, І г.о.
Завещанието е недействително, когато волята на завещателя е мотивирана от желанието да бъде гледан и издържан до края на живота си от лицето, на което завещава, или от трети лица, защото противоречи на безвъзмездния характер на завещанието.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 52


Рубрика: Нотариални действия. Вписвания.

Ролята на нотариуса при съставянето и обявяването на завещанието
авторски материал
Автор / източник: Камен Каменов
стр. 56


Рубрика: Кадастър и имотен регистър

Актуални въпроси на поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. Изменения на кадастралния регистър на недвижимите имоти на основание чл. 53 ЗКИР
авторски материал
Автор / източник: Валентина Бакалова
стр. 64


Рубрика: Авторско право

Авторскоправни специфики при формулирането на общи условия за сайт
авторски материал
Автор / източник: Атанас Костов
стр. 73


Рубрика: Индустриална собственост

Анализ на някои тълкувания на Съда на ЕС относно правната закрила на регистрираните и нерегистрираните промишлени дизайни
авторски материал
Автор / източник: Патриция Черкезова
стр. 85

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...