Меню

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Ипотека върху незастроен имот - практиката на ВКС, 7 години по-късно
авторски материал
Автор / източник: Стоян Ставру
стр. 5

И ищец, и ответник могат да бъдат осъдени, без да разберат
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 14

Решение № 65 от 7.05.2014 г. на ВКС, ІІ г.о.
Заповедното производство, уредено в глава 37 на част V ГПК е предвидена от законодателя факултативна възможност при определени предпоставки да се постигне целеният правен резултат за удовлетворяване на определени вземания, съгласно чл. 410, респпективно чл. 417 ГПК. Това производство не препятства възможността защитата да бъде реализирана чрез предявяването на иск по общия исков ред с оглед принципа на диспозитивното начало и целените правни последици от предявяването на иска по общия ред.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 17


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Още за промените в режима на принудително отчуждаване на имоти за държавни и общински нужди
авторски материал
Автор / източник: Стефан Тодоров
стр. 20

Приватизация на имоти - частна държавна собственост, след провеждане на конкурс
авторски материал
Автор / източник: Живка Юрукова
стр. 24


Рубрика: Кадастър и имотен регистър

За новите положения в правния режим на земеделските земи
авторски материал
Автор / източник: Стойка Куртева
стр. 34


Рубрика: Наследяване. Семейни имуществени отношения

Придобиване на имот на името на двамата съпрузи с лични средства само на единия от тях - Коментар на точка 4 от Тълкувателно решение № 5/2013 от 29.12.2014 г. по т.д. № 5/2013 г. на ОСГТК на ВКС
авторски материал
Автор / източник: Методи Марков
стр. 40

Решение № 288 от 15.12.2014 г. на ВКС, І г.о.
Съдебното решение по чл. 32, ал. 2 ЗС се взема в производство по спорна съдебна администрация и цели да замести липсващото решение на съсобствениците, притежаващи мажоритарен дял от съсобствеността относно това как да се ползва или управлява съсобствения имот, или назначава управител. Евентуални промени в съсобствената вещ той не може да предписва, тъй като това, каква да бъде вещта, е решение на съсобствениците, което е извън нейното управление и ползване. Съдът не може да изземва правомощията на съсобствениците извън предоставените му със закона. Когато в хода на производството е променен видът на вещта, съдът следва да съобрази фактическото положение на вещта към момента на приключване на устните състезания на основание чл. 235, ал. 2 ГПК, защото в производството по чл. 32, ал. 2 ЗС той не може да постановява възстановяване на предишното положение. Ако някой от съсобствениците не е бил съгласен с промяната на вещта, той разполага с друг иск за възстановяване на предишното състояние.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 51


Рубрика: Териториално устройство и строителство

Търпим строеж ли е гаражната клетка?
авторски материал
Автор / източник: Надежда Гаджанова
стр. 56

Решение № 2117 от 13.02.2012 г. на ВАС, II отд.
Стоманобетоновата гаражна клетка представлява строеж по смисъла на § 5, т. 38 от ДР на ЗУТ. Начинът на изграждането й и нейното предназначение я определят като строеж, независимо дали може да се премести в цялост или не. По смисъла на закона това е постройка за паркиране на автомобил и задоволява лични нужди. Не може да бъде определена като преместваем обект по смисъла на чл. 56, ал. 1 ЗУТ. При липса на строителни книжа и изградена в противоречие с предвижданията на ПУП, следва да бъде премахната като незаконен строеж.
съдебна практика

Автор / източник: ВАС
стр. 61


Рубрика: Авторско право

Особени правила при използване на някои произведения и звукозаписи, считани за „осиротели“
авторски материал
Автор / източник: Георги Саракинов, д-р
стр. 63


Рубрика: Индустриална собственост

Отличителният характер на марките - анализ на практиката на Съда на ЕС и българската съдебна практика
авторски материал
Автор / източник: Патриция Черкезова
стр. 67


Важно за Вас


Приложение:
Възможно правно основание за добросъвестно владение ли е заветът?
авторски материал
Автор / източник: Делян Недев

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...