Меню

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Приложимо право към вещни правоотношения с международен елемент съгласно разпоредбите на българското законодателство и правото на ЕС
авторски материал
Автор / източник: Патриция Черкезова
стр. 5

Съдебен изпълнител продава имот на длъжник при строги правила
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 14


Рубрика: Кадастър и имотен регистър. Земеделски земи и гори

Твърдението за реституция по ЗСПЗЗ, на което се основава иск за собственост
авторски материал
Автор / източник: Нейко Димитров
стр. 18


Рубрика: Наследяване, съсобственост, делба, семейни имуществени отношения

Придобиване на вещни права от съпружеската общност от съпруга – едноличен търговец
авторски материал
Автор / източник: Методи Марков
стр. 29

Делба, но само с участието на всички наследници, спестява спорове
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 37

Решение № 172 от 5.12.2013 г. на ВКС., II г.о.
Когато починалият не е оставил деца и други низходящи, наследството се получава от неговите родители или само от онзи от тях, който е жив. Братята и сестрите на починалия не наследяват, когато същият е оставил низходящи или родители. Братята и сестрите наследяват само в хипотезата когато са призовани към наследяване, заедно с възходящи от втора или по-горна степен.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 39


Рубрика: Нотариални действия. Вписвания

Неизпълнен предварителен договор – възможности и последици
авторски материал
Автор / източник: Мариела Павлова
стр. 42


Рубрика: Регулиране и застрояване на поземлените имоти

Решение № 311 от 18.12.2012 г. на ВКС, І г.о.
Когато делбеният имот е поделяем, се процедира съгласно чл. 201, ал. 3 ГПК - главният архитект на общината (района) с мотивирано предписание до страните нарежда да внесат проект за изменение на действащия план за регулация. Ако съделителите внесат общ проект, изменението на плана за регулацията не подлежи на обжалване, като основанието за необжалваемостта е тяхното съгласие - чл. 15, ал. 6 във връзка с ал. 3 и чл. 201, ал. 3 ЗУТ. Ако процедурата е започнала въз основа на внесен от някой от съделителите проект, то одобряването му или отказът да бъде одобрен, подлежи на обжалване по общия ред на чл. 215 ЗУТ. Производството по изменение на подробен устройствен план за регулация е административно, като процедурата по чл. 201 ЗУТ в случай на становище от главния архитект за поделяемост на имота следва да приключи с акт на компетентния административен орган - кмета на съответната община, за изменение на плана за регулация, или с отказ за одобряване на предложеното изменение. В производството по чл. 341 и сл. от ГПК съдът не може да извърши делбата, без да получи окончателно произнасяне от общинската (районната) администрация, дали съответният урегулиран поземлен имот е поделяем.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 48


Рубрика: Авторско право

Човекът като „ произведение“ по смисъла на авторското право. Художествени, социални и авторскоправни аспекти
авторски материал
Автор / източник: Емил Лозев, доц. д-р
стр. 52


Рубрика: Индустриална собственост

Стратегия на Европейската комисия за защита и прилагане на правата на интелектуалната собственост в трети държави
авторски материал
Автор / източник: Мария Маркова
стр. 62


Важно за Вас

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...