Меню

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

За правния интерес при установителния иск за собственост - Тълкувателно решение № 8/2012 г. на Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии на Върховния касационен съд - Критичен коментар
авторски материал
Автор / източник: Благовест Пунев
стр. 5

Последващо предаване на владение, получено въз основа на предварителен договор
авторски материал
Автор / източник: Стоян Ставру
стр. 18


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии.

Приватизация на имоти - частна държавна собственост, след провеждане на търгове с явно наддаване
авторски материал
Автор / източник: Живка Юрукова
стр. 27


Рубрика: Кадастър и имотен регистър. Земеделски земи и гори

Обективно съединяване на искове за възстановяване собствеността на земеделски земи
авторски материал
Автор / източник: Радомир Медникаров
стр. 42

Решение № 162 от 3.07.2014 г. на ВКС, І г.о.
Следва да се разграничават хипотезите, когато продавач по сделката със земи е селскостопанска организация, от случаите когато продажбата е извършена от държавата или чрез общински народен съвет по реда на глава ІІ ЗСГ, когато продавач е собственикът, а цената се определя по административен ред. Във втория случай не се прилага чл. 10, ал. 13 ЗСПЗЗ. При противопоставяне на самостоятелни права върху имота от ответниците е допустим косвен съдебен контрол на решението на ОСЗГ, предвид нормата на чл. 17, ал. 2 ГПК.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 50


Рубрика: Наследяване, съсобственост, делба, семейни имуществени отношения

Изпълнение на задълженията, установени с решението за прекратяване на брака и постигнатото между съпрузите споразумение
авторски материал
Автор / източник: Иван Георгиев
стр. 55

Съпружеска имуществена общност се прекратява и при принудително изпълнение срещу общ имот
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 61

Решение № 93 от 4.07.2014 г. на ВКС, ІІ г.о.
За наследства, открити след 16.10.1944 г., но преди 29.04.1949 г. наследствените дялове не се определят по отменения Закон за наследството (ДВ, бр. 20 от 1890 г.), а по сега действащия Закон за наследството от 1949 г.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 64


Рубрика: Нотариални действия. Вписвания

Предопределено ли е съдържанието на пълномощно за разпореждане с недвижими имоти от нормите на ЗЗД?
авторски материал
Автор / източник: Димитър Танев
стр. 66

По въпроса за необходимото съдържание на пълномощното за сключване на договорна ипотека
авторски материал
Автор / източник: Крум Тодоров
стр. 69


Рубрика: Регулиране и застрояване на поземлените имоти

„Маловажен случай“ на административно нарушение в административнонаказателното производство по ЗУТ
авторски материал
Автор / източник: Надежда Гаджанова
стр. 78


Рубрика: Авторско право

Онлайн библиотеките и авторските права
авторски материал
Автор / източник: Атанас Костов
стр. 84


Важно за Вас

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...