Меню

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Международна компетентност по дела с предмет вещни права върху недвижими имоти или договори за наем на недвижими имоти съгласно разпоредбите на Регламент 44/2001
авторски материал
Автор / източник: Патриция Черкезова
стр. 5


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии.

Практиката на ВАС и процедурите за регистрация на търговско откритие на подземни богатства
авторски материал
Автор / източник: Ясен Ковачев
стр. 14


Рубрика: Кадастър и имотен регистър. Земеделски земи и гори

Новото понятие в ЗКИР „самостоятелен обект в сграда или съоръжение на техническата инфраструктура“
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 21


Рубрика: Наследяване, съсобственост, делба, семейни имуществени отношения

Отменителният иск и сделките с имот - съпружеска имуществена общност
авторски материал
Автор / източник: Георги Мулешков
стр. 31

При всеки развод съдът обсъжда съдбата на семейното жилище
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 48

Решение № 165 от 4.07.2014 г. на ВКС, ІІІ г.о.
Обстоятелството, че родителят, на когото след развода е предоставено упражняването на родителските права не полага лично грижите по отглеждането и възпитанието на детето, а ги е предоставил на своите родители, като е заминал извън страната, не представлява самостоятелно основание за изменение на постановените по-рано мерки относно упражняването на родителските права, личните отношения и издръжката на роденото от брака непълнолетно дете и за определянето на нови. В тази хипотеза материалноправните изисквания на чл. 59, ал. 9 СК се осъществяват само ако честотата и продължителността на отсъствието на този родител влошават положението на детето или ако новото разрешение би подобрило неговото положение.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 51


Рубрика: Регулиране и застрояване на поземлените имоти

Правната фигура на консултанта по ЗУТ и взаимоотношенията му с ДНСК - Критичен преглед на нормативната уредба
авторски материал
Автор / източник: Борис Милчев
стр. 56


Рубрика: Авторско право

Свобода на авторското творчество - Практика на Европейския съд по правата на човека
авторски материал
Автор / източник: Емил Лозев, доц. д-р
стр. 70


Рубрика: Индустриална собственост

Припокриване на изключителни права върху търговски марки
авторски материал
Автор / източник: Офелия Киркорян-Цонкова
стр. 82


Важно за Вас


Приложение:
Измененията в Правилника за вписванията - начало на процеса по създаване на имотния регистър
авторски материал
Автор / източник: Димитър Танев

Акценти

Абонамент 2022

Време е за нов избор!
Разгледайте нашия каталог „Абонамент 2022“ и направете своя избор – печатните и електронните издания на ИК „Труд и право“
До края на август – на по-ниски цени!

Прочети още...

Книжки No 7 на месечните списания

Книжки No 7 на месечните списания са вече при своите абонати.
Разгледайте съдържанието на всяко от тях:

Прочети още...

Ново в ЕПИ

Абонатите на компютърните продукти „ЕПИ Труд и социално осигуряване“ и „ЕПИ Счетоводство и данъци“ вече разполагат и със съдържанието на книгата „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959“.

Социално осигуряване – 2021

Двадесет и пето, юбилейно издание на книгата-годишник с цялостно и изчерпателно представяне на триединната система на социалното осигуряване.

Прочети още...

Кампания „Абонамент 2021“ – второ полугодие

Прочети още...