Меню

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Значение на „особеното мнение“ в съдебните актове
авторски материал
Автор / източник: Симеон Тасев
стр. 5

Жалба срещу администратор на лични данни може да се пише и директно до съда
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 11

Решение № 32 от 6.03.2014 г. на ВКС, ІІ г.о.
Когато е избран колективен орган за управление на етажната собственост - управителен съвет, той упражнява предвидените в закона правомощия на изпълнителния орган, включително и по свикване на общото събрание. Когато е избран едноличен изпълнителен орган - управител, свикването на общото събрание се извършва от него. съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 13


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии.

Изземване по реда на чл. 80а от Закона за държавната собственост
авторски материал
Автор / източник: Живка Юрукова
стр. 17


Рубрика: Кадастър и имотен регистър. Земеделски земи и гори

Преклузивните срокове по Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи
авторски материалл
Автор / източник: Радомир Медникаров
стр. 21

Въпроси и отговори по кадастъра и кадастралните регистри
авторски материал
Автор / източник: Петър Лефтеров
стр. 25


Рубрика: Наследяване, съсобственост, делба, семейни имуществени отношения

Отпадане и запазване на завещателните разпореждания между съпрузите след развода (чл. 54 от Семейния кодекс)
авторски материал
Автор / източник: Стоян Ставру
стр. 28

Изграждане на постройка в личен имот на съпруг
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 40

Съд изслушва деца, ако са навършили 10 години
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 49


Рубрика: Нотариални действия

Международночастноправни аспекти на упълномощаването по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите
авторски материал
Автор / източник: Весела Станчева
стр. 53


Рубрика: Регулиране и застрояване на поземлените имоти

Новата наредба за управление на строителните отпадъци - предизвикателства пред участниците в инвестиционния процес
авторски материал
Автор / източник: Инж. Милка Гечева
стр. 59


Рубрика: Авторско право

За интернет-посредниците, носителите на авторски права и потребителите
авторски материал
Автор / източник: Петър Петров
стр. 67


Рубрика: Индустриална собственост

Как да съставим адекватен списък със стоки и услуги при подаване на заявка за регистрация на марка
авторски материал
Автор / източник: Николай Ганчев
стр. 79

Важно за Вас

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...