Меню

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Валидно ли е съдебното решение, постановено с участие на съдия, избран в друг съд
авторски материал
Автор / източник: Благовест Пунев
стр. 5

Някои практически особености при правото на изкупуване по чл. 66, ал. 1 от Закона за собствеността
авторски материал
Автор / източник: Гергана Боянова
стр. 12

Решение № 319 от 12.03.2014 г. на ВКС, І г.о.
Преценката, дали имотът е отнет от общината или държавата без основание, се прави към момента на влизане в сила на съответния реституционен закон и според състоянието, в което е заварен имотът Не е необходимо да се установява конкретен акт на принуда или отнемане, за да се претендира възстановяване по чл. 2, ал. 2 ЗВСОНИ. Ако имотът е зает от мероприятие, което е реализирано, е очевидно, че бившите собственици са отстранени от него - т.е. имотът им е бил отнет без законово основание по смисъла на закона. Предходни отчуждавания по благоустройствения закон, последвани от отмяна на отчуждаването, каквато възможност е била предвидена както по ЗПИНМ (чл. 55б, ал. 3 ЗПИНМ и § 144 ППЗПИНМ), така и по ЗТСУ (чл. 109 ЗТСУ), не водят до възстановяване на собствеността, ако след това имотът е бил фактически завзет от държавата. Без значение е дали имотът е останал празен или е застроен. Последните обстоятелства имат отношение само към изискването имотът да съществува реално, за да може да бъде възстановен.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 21


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии.

Допустимост на контрол върху решенията на концедента за прекратяване на концесионен договор
авторски материал
Автор / източник: Ясен Ковачев
стр. 25


Рубрика: Кадастър и имотен регистър. Земеделски земи и гори

Общ преглед на измененията в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ДВ бр. 38 от 2014 г.)
авторски материал
Автор / източник: Венцислав Стоянов, доц. д-р
стр. 31


Рубрика: Наследяване, съсобственост, делба, семейни имуществени отношения

Приложимо право към задълженията за издръжка в държавите членки на Европейския съюз
авторски материал
Автор / източник: Патриция Черкезова
стр. 37

Тъщи, свекърви и всички останали по сватова линия не наследяват
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 47

Тълкувателно решение № 1 от 21.10.2013 г. по тълк. д. № 1/2013 г., ОСГК на ВКС
Не е налице проява на непризнателност, когато дареният не предостави поисканата от дарителя издръжка, от която той трайно се нуждае, поради липса на достатъчно средства ако с даването на издръжка на дарителя той би поставил себе си и лицата, които е длъжен да издържа по закон, в по-лошо положение от това на дарителя.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 50


Рубрика: Нотариални действия

Особености и практически въпроси на договора за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за гледане и издръжка
авторски материал
Автор / източник: Росица Вучева, Мартин Давидков
стр. 53


Рубрика: Регулиране и застрояване на поземлените имоти

Спорни моменти в производствата по Закона за устройство на територията
авторски материал
Автор / източник: Надежда Гаджанова
стр. 61


Рубрика: Авторско право

Право върху собствено изображение - Гражданскоправни и авторскоправни аспекти
авторски материал
Автор / източник: Емил Лозев, доц. д-р
стр. 74


Рубрика: Индустриална собственост

Имитацията в контекста на Закона за защита на конкуренцията
авторски материал
Автор / източник: Атанас Костов
стр. 85


Важно за Вас

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...