Меню

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Проблеми на въззивното производство – 2
авторски материал
Автор / източник: Благовест Пунев
стр. 5

Решение № 57 от 16.09.2013 г. на ВКС, ІІ т.о.
Активно легитимирано по иска с правно основание чл. 440 ГПК (чл. 336 ГПК, отм.) е невладеещото трето лице, чиито права са засегнати от изпълнението, което чрез уважаването му цели предотвратяване на изпълнителното производство върху този имот. Когато третото лице се намира в имот - обект на изпълнението, то може да се защити, като обжалва действията на съдия-изпълнителя - чл. 435, ал. 4 ГПК (чл. 332, ал. 2 ГПК, отм.), в което производство се проверява и собствеността върху възбранената вещ. При положение че третото лице претендира сам да е собственик, този вещен спор може да се разреши чрез други правни способи, но не и с отрицателния установителен иск по чл. 440, ал. 1 ГПК срещу страните в изпълнителния процес, който е уреден само за невладеещото трето лице.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 15


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Практика по прилагането на чл. 32 от Закона за държавната собственост
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 19


Рубрика: Кадастър и имотен регистър. Земеделски земи и гори

Индивидуализация и ревандикация на части от имоти
авторски материал
Автор / източник: Любомир Василев
стр. 29


Рубрика: Наследяване, съсобственост, делба, семейни имуществени отношения

Формиране на неравни дялове от прекратената съпружеска имуществена общност съгласно чл. 29, ал. 3 СК от 2009 г.
авторски материал
Автор / източник: Цветалина Петкова
стр. 37

Наследяват се идеални части, които стават реални едва след делба
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 46

Решение № 304 от 11.12.2013 г. на ВКС, ІV г.о.
Семейно е жилището, ползвано от съпрузите за задоволяване битовите нужди на семейството до прекратяване на брака, а при фактическа раздяла - до деня на раздялата. Напускането на жилището от един от съпрузите по време на фактическата раздяла не променя характера му на семейно, нито сочи за задоволена жилищна нужда на напусналия жилището съпруг. Не се счита за задоволена жилищна нужда и при временното обитаване от съпруга на друго жилище, върху което няма право на собственост, включително и когато това жилище е в друго населено място или държава.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 49


Рубрика: Нотариални действия

Особен залог на част от търговско предприятие
авторски материал
Автор / източник: Димитър Танев
стр. 52


Рубрика: Регулиране и застрояване на поземлените имоти

Удостоверение за търпимост на незаконен строеж
авторски материал
Автор / източник: Надя Гаджанова
стр. 57


Рубрика: Авторско право

Театърът в светлината на авторското право и сродните му права
авторски материал
Автор / източник: Мария Маркова
стр. 65


Рубрика: Индустриална собственост

Неясни термини на стоки и услуги за целите на регистрация на търговска марка
авторски материал
Автор / източник: Офелия Киркорян-Цонкова
стр. 75


Важно за Вас

Приложение:
Даване на задатък – вещноправни последици
авторски материал
Автор / източник: Стоян Ставру

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...