Меню


Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Проблеми на въззивното производство - 1
авторски материал
Автор / източник: Благовест Пунев
стр. 5


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Актуални промени в режима на принудителното отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавни и общински нужди
авторски материал
Автор / източник: Стефан Тодоров
стр. 21


Рубрика: Кадастър и имотен регистър. Земеделски земи и гори

Срокове по чл. 20а ЗОЗЗ и особености в производството по обжалване на мълчалив отказ на комисията за промяна на предназначението на земеделски земи
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 25

Загуба на собственост при промяна на план на земеразделяне на населено място
авторски материал
Автор / източник: Албена Желязкова
стр. 30


Рубрика: Наследяване, съсобственост, делба, семейни имуществени отношения

Някои въпроси, които предизвика Тълкувателно решение № 1/2012 г. на ОСГК на ВКС
авторски материал
Автор / източник: Методи Марков
стр. 33

Решение № 229 от 5.12.2013 г. на ВКС, ІІ г.о.
Когато запазената част от наследството е накърнена с дарение на идеална част от недвижим имот, която част изчерпва наследството, то намалението се извършва в идеална част от имота, съответна на запазената част, без да се формира наследствена маса. Извършеното дарение в този случай се приравнява на разпореждане с цялото наследствено имущество. В тази хипотеза, както при накърняване с универсално завещание, запазената част се възстановява като дробна част от наследството, определена по чл. 29 от Закона за наследството (ЗН), в случая от единствения наследствен имот. Правилата на чл. 36 ЗН не намират приложение, защото те се отнасят до завет и дарение на отделни наследствени имоти, а не до разпореждане с цялото наследство.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 42


Рубрика: Нотариални действия

Актуални въпроси на договорите за аренда на земеделски земи
авторски материал
Автор / източник: Мариела Павлова
стр. 46


Рубрика: Регулиране и застрояване на поземлените имоти

Някои въпроси във връзка с договора за проектиране и договора за авторски надзор съгласно Закона за устройство на територията
авторски материал
Автор / източник: Пенчо Милков
стр. 57


Рубрика: Авторско право

За авторскоправната защита на обучителните методики
авторски материал
Автор / източник: Елена Къндева, Андрей Александров
стр. 70


Рубрика: Индустриална собственост

Софтуерният патент - Международна и национална уредба
авторски материал
Автор / източник: Атанас Костов
стр. 78


Важно за Вас

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...