Меню


Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Възобновяване производството по дело, обявено за решаване, поради доказателствени празноти
авторски материал
Автор / източник: Атанас Иванов
стр. 5

Решение № 66 от 26.04.2013 г. на ВКС, ІІ г.о.
Давност не тече срещу този, който не може да се защити чрез иск. Затова докато не приключи процедурата по възстановяване на собствеността по ЗСПЗЗ и не бъде индивидуализиран възстановеният имот, лицата, които го владеят, не могат да се позовават на давностно владение спрямо бившите собственици.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 16


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Продажба на земя - частна общинска собственост, на собственици на законно построена сграда върху нея по реда на ЗОС
авторски материал
Автор / източник: Живка Юрукова
стр. 21


Рубрика: Кадастър и имотен регистър. Земеделски земи и гори

Изземване по административен ред на земеделски земи, ползвани без правно основание
авторски материал
Автор / източник: Стойка Куртева
стр. 25

Земеделецът трябва да е регистриран, за да ползва защита срещу принудително изпълнение
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 30


Рубрика: Наследяване, съсобственост, делба, семейни имуществени отношения

Делата за издръжка в държавите членки на Европейския съюз
авторски материал
Автор / източник: Патриция Черкезова
стр. 33

Не може да има отказ от издръжка за бъдещо време
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 41


Рубрика: Нотариални действия

Вписване на непарична вноска (апорт) в имотния регистър
авторски материал
Автор / източник: Елена Кръшкова
стр. 44


Рубрика: Регулиране и застрояване на поземлените имоти

Обхват и действие на новия режим на търпимост и узаконяване по § 127 от ПЗР към ЗИД на Закона за устройство на територията
авторски материал
Автор / източник: Галина Солакова
стр. 56


Рубрика: Авторско право

Видео-игрите като обект на авторското право
авторски материал
Автор / източник: Офелия Киркорян-Цонкова
стр. 64


Рубрика: Индустриална собственост

Проблеми и въпроси при конфликти между фирмени наименования и между фирма и марка
авторски материал
Автор / източник: Николай Дунчев
стр. 72


Важно за Вас

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...