Меню


Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Реституцията в юриспруденцията на Конституционния съд
авторски материал
Автор / източник: Благовест Пунев
стр. 5

Разваляне на договора за гледане и издръжка при няколко задължени лица, съгласно Тълкувателно решение № 6 от 2011 г. на ВКС
авторски материал
Автор / източник: Катя Владимирова
стр. 14

Решение № 152 от 2.07.3013 г. на ВКС, ІІ г.о.
Държавно ведомство, на което е предоставен държавен имот, може да предяви иск за защита на държавната собственост, за която поддържа, че е публична, против лица, на които имотът е предоставен в обезщетение на основание чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за обезщетяване на собствениците на одържавени имоти (ЗОСОИ) в случаите, в които не е упражнен пряк съдебен контрол върху административния акт на органа по чл. 6, ал. 1 ЗОСОИ. Съдът следва да разреши спора, като на основание чл. 17, ал. 2, изр. първо от ГПК извърши косвен съдебен контрол за валидност на административния акт с вещноправни последици.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 20


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Промените в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие
авторски материал
Автор / източник: Стефан Тодоров
стр. 23


Рубрика: Наследяване, съсобственост, делба, семейни имуществени отношения

Създаването на Европейско удостоверение за наследство по силата на Регламент 650/2012
авторски материал
Автор / източник: Патриция Черкезова
стр. 31

Родител дължи издръжка на студент до 25-годишната му възраст
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 40

Решение № 61 от 4.07.2013 г. на ВКС, ІІ г.о.
Не е нищожна съдебна делба, извършена без участието на приобретателя по обявен впоследствие за окончателен предварителен договор за продажба на идеална част от имота, сключен с част от съсобствениците, ако исковата молба по чл. 19, ал. 3 ЗЗД е била вписана, но влязлото в сила решение, постановено въз основа на нея, не е отбелязано съгласно чл. 115, ал. 1 във връзка с чл. 114, б. „б“ ЗС.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 42


Рубрика: Нотариални действия

Промените в Търговския закон в областта на непаричните вноски с предмет недвижим имот
авторски материал
Автор / източник: Венцислав Стоянов, доц. д-р
стр. 49


Рубрика: Регулиране и застрояване на поземлените имоти

Сервитутни права върху недвижими имоти
авторски материал
Автор / източник: Бонка Дечева
стр. 55


Рубрика: Авторско право

Допустимост на иска за установяване на авторско право
авторски материал
Автор / източник: Офелия Киркорян-Цонкова
стр. 62


Рубрика: Индустриална собственост

Практика на OHIM в областта на дизайна на Европейския съюз
авторски материал
Автор / източник: Мариана Цвяткова
стр. 73


Важно за Вас

Приложение
За точността на кадастралната карта
авторски материал
Автор / източник: Димитър Танев

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...