Меню


Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

За отказа от правосъдие
авторски материал
Автор / източник: Симеон Тасев
стр. 5

Решение № 328 от 9.01.2013 г. на ВКС, І г.о.
Успешното провеждане на иск по чл. 53, ал. 2 ЗКИР не е предпоставка за предявяване на иск по чл. 108 ЗС. Когато установените с плана за регулация и застрояване вътрешни регулационни линии на УПИ не съвпадат с кадастралните граници на урегулираните имоти, лицата, чието право на собственост е засегнато, могат да защитят правата си с иск по чл. 108 ЗС, без преди това да провеждат административна процедура по изменение на подробния устройствен план.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 11


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Измененията в Закона за концесиите, свързани с концесионните договори
авторски материал
Автор / източник: Ясен Ковачев
стр. 15


Рубрика: Кадастър и имотен регистър. Земеделски земи и гори

Въпроси и отговори по кадастъра и имотния регистър - Грешка в кадастралното описание на обекта на ипотеката
авторски материал
Автор / източник: Петър Лефтеров
стр. 23

За наследствените права на заченатия
авторски материал
Автор / източник: Веселин Петров
стр. 27

Относно правното действие на снабдяването с удостоверение за наследник
авторски материал
Автор / източник: Ася Радкова
стр. 35

Решение № 154 от 18.06.2013 г. на ВКС, І г.о.
Всеки съсобственик може въпреки противната уговорка да иска делба на общата вещ. Обективното право не съдържа пречка за извършването на съдебна делба на съсобствен между държавата и физически лица недвижим имот, допуснат до делба с влязло в сила решение, в случай че частта на държавата е публична държавна собственост. Извършването на такава делба не нарушава нормата на чл. 7, ал. 1 ЗДС, защото ЗДС по принцип разрешава прекратяване на съсобственоста между държавата и други лица. С прекратяването на съсобствеността държавата получава своя реален дял, конкретизиран в определен обект, със същия статут на публична държавна собственост.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 37


Рубрика: Нотариални действия

Предварителен договор и продажба на недвижим имот
авторски материал
Автор / източник: Бисерка Маринова
стр. 41

Преди покупка на имот проверявайте за „скрити“ данъци и битови сметки
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 49


Рубрика: Регулиране и застрояване на поземлените имоти

История на разпоредбата на чл. 6, ал. 2 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 52


Рубрика: Авторско право

Решения по чл. 5 от Директива 29/2001 за хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество
авторски материал
Автор / източник: Офелия Киркорян-Цонкова
стр. 60


Рубрика: Индустриална собственост

Може ли наказателният съд да помогне на гражданския при определяне на обезщетение за нарушаване на търговска марка
авторски материал
Автор / източник: Петър Петров
стр. 71


Важно за Вас

Приложение:
„Полуавтоматично“ давностно владение
авторски материал
Автор / източник: Стоян Ставру

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...