Меню


Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Кога е налице непризнателност от страна на дарения
авторски материал
Автор / източник: Делян Недев
стр. 5

История на разпоредбите на чл. 23, ал. 3 и 4 от Закона за управление на етажната собственост
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 14

Решение № 87 от 9.03.2012 г. на ВКС, ІІ г.о.
Разпоредбата на чл. 2 ЗУЕС е специална по отношение на останалите норми на закона, касаещи управлението на етажната собственост. Тя се отнася единствено до комплекси от затворен тип, както и само до управлението на общите части на същия. На основание договора по чл. 2 ЗУЕС не може да възниква друг, непосочен в закона орган на управление на етажната собственост, и не могат да се създават права за трети лица, извън лицата, посочени в чл. 12, ал. 1 ЗУЕС, притежаващи по закон инициатива за свикване на общо събрание. Делегиране на тези правомощия е допустимо само изрично и в предвидената от закона форма - с нотариална заверка на подписите.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 21

Решение № 162 от 31.08.2012 г. на ВКС, І г.о.
Ако не е предвидено друго, вписването на исковата молба има оповестително-защитно действие - да осигури гласност на спора и да направи непротивопоставими на ищеца вещните права, придобити от трети лица след вписването. Трети лица по смисъла на чл. 115, ал. 4 ЗС са тези, които са придобили права от ответника по иска.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 23


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Продажба на недвижим имот - частна държавна собственост, без търг или конкурс по реда на Закона за насърчаване на инвестициите
авторски материал
Автор / източник: Живка Юрукова
стр. 27


Рубрика: Кадастър и имотен регистър. Земеделски земи и гори

Въпроси и отговори по кадастъра - Схема на самостоятелен обект в сграда без посочена площ
авторски материал
Автор / източник: Петър Лефтеров
стр. 35

Въпроси и отговори по кадастъра - Грешка ли е заснемане на отделен вход в кадастралната карта като отделна сграда?
авторски материал
Автор / източник: Петър Лефтеров
стр. 37


Рубрика: Наследяване, съсобственост, делба, семейни имуществени отношения

Уговорки относно отговорността на съпрузите пред техните кредитори за задължения, поети за нужди на семейството
авторски материал
Автор / източник: Димитър Топузов
стр. 39

Ваденето на удостоверение за наследник се смята за действие по приемането на наследството
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 50

Решение № 18 от 2.02.2013 г. на ВКС, І г.о.
Не е налице комбинирана (смесена съсобственост) по смисъла на ТР № 1 от 2004 г. на ОСГК на ВКС, когато наследниците извършват разпоредителни сделки помежду си, тъй като имотът остава наследствен и в съсобствеността не участват трети за наследството лица.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 52


Рубрика: Нотариални действия

Особености и възможни рискове при придобиване на недвижим имот чрез публична продан
авторски материал
Автор / източник: Бисерка Маринова
стр. 54


Рубрика: Авторско право

Очаквани промени в срока на закрила на изпълнителите и продуцентите на звукозаписи
авторски материал
Автор / източник: Офелия Киркорян-Цонкова
стр. 65


Рубрика: Индустриална собственост

Новост и оригиналност на промишлените дизайни - Практически проблеми и решения
авторски материал
Автор / източник: Атанас Костов
стр. 74

 

Важно за Вас


ПРИЛОЖЕНИЕ:
Оспорване на някои административни актове по ЗУТ пред особена юрисдикция
авторски материал
Автор / източник: Надежда Гаджанова

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...