Меню


Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

По някои спорни въпроси при инцидентното оспорване истинността на документ по новия ГПК
авторски материал
Автор / източник: Атанас Иванов
стр. 5


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Измененията в Закона за концесиите, свързани с обектите и субектите на концесия
авторски материал
Автор / източник: Ясен Ковачев
стр. 18


Рубрика: Кадастър и имотен регистър. Земеделски земи и гори

Прекратяване на договор за аренда на земеделска земя
авторски материал
Автор / източник: Венцислав Стоянов, доц. д-р
стр. 26


Рубрика: Наследяване, съсобственост, делба, семейни имуществени отношения

Някои противоречия в практиката на съдилищата относно приемането на наследство от ненавършили пълнолетие лица
авторски материал
Автор / източник: Цветалина Петкова, Александър Тонев
стр. 34

Придобит при съжителство на семейни начала имот също подлежи на делба консултация
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 44

Решение № 129 от 3.05.2012 г. на ВКС, II г.о.
Липсата на промяна в плана с поставяне на вътрешни регулационни граници на имотите в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти, като предвидена в § 8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ възможност за изменение на плана, е ирелевантно обстоятелство относно индивидуализиране на обекта на делба. Както е прието и в Решение № 112 по гражд. д. № 3797/2008 г. на ВКС, постановено по реда на чл. 290 ГПК, собственикът на имота, от който се придава място по регулация към съседния такъв, не е съсобственик на поземления имот, след отпадане на отчуждителното действие на неприложената регулация.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 47


Рубрика: Нотариални действия

Вписване на договор за прехвърляне на търговско предприятие в имотния регистър
авторски материал
Автор / източник: Елена Кръшкова
стр. 52

Относно предопределеното съдържание на договора по чл. 15 от Търговския закон
авторски материал
Автор / източник: Димитър Танев
стр. 65


Рубрика: Регулиране и застраховане на поземлените имоти

Производството по премахване на незаконни строежи, съобразно § 126 от ПЗР на ЗИДЗУТ
авторски материал
Автор / източник: Надежда Гаджанова
стр. 67


Рубрика: Авторско право

За приложимия закон при нарушения на авторски права в интернет
авторски материал
Автор / източник: Петър Петров
стр. 72


Рубрика: Индустриална собственост

Единният патентен съд - Гаранция за еднакво решаване на спорове по патенти
авторски материал
Автор / източник: Цонка Таушанова
стр. 83

Важно за Вас


ПРИЛОЖЕНИЕ:
Външно управление на етажната собственост
авторски материал
Автор / източник: Стоян Ставру

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...