Меню


Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Купувач на принудително продадени вещи на длъжник е защитен от закона
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 5

Решение № 58 от 14.03.2012 г. на ВКС, Г.К., II г.о.
Когато съдът установи, че ищецът по ревандикационен или установителен иск за собственост се легитимира като собственик само на идеална част от вещта, е длъжен да признае това му право. Касае се до частична основателност на иска.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 8


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

По някои въпроси на държавната и общинската собственост - Преглед на съдебната практика на Върховния касационен съд – 2
авторски материал
Автор / източник: Бонка Дечева
стр. 13


Рубрика: Наследяване, съсобственост, делба, семейни имуществени отношения

Приносът като условие за определяне на по-голям дял от съпружеската имуществена общност
авторски материал
Автор / източник: Цветалина Петкова
стр. 20

Решение № 73 от 17.04.2012 г. на ВКС, III г.о.
При липса на подпис на упълномощителя върху нотариално завереното пълномощно е налице недействителност по чл. 42, ал. 1 ЗЗД, а не по чл. 26, ал. 2, предл. 2 ЗЗД. Липсва правен интерес на съсобственик да оспори действителността на сделката за идеалната част на друг съсобственик.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 33


Рубрика: Нотариални действия

Вписване на съдебни решения - Практически хипотези
авторски материал
Автор / източник: Елена Кръшкова
стр. 37


Рубрика: Регулиране и застраховане на поземлените имоти

Новото в процедурите по изработване и одобряване на общи устройствени планове
авторски материал
Автор / източник: Савин Ковачев
стр. 45


Рубрика: Авторско право

Авторските права във Фейсбук
авторски материал
Автор / източник: Атанас Костов
стр. 51


Рубрика: Индустриална собственост

Практика на Съда на Европейския съюз във връзка с обхвата на изключителното право върху търговска марка и неговото ограничаване
авторски материал
Автор / източник: Мариана Цвяткова
стр. 63

Важно за Вас

Указател на публикациите в дайджест "Собственост и право" през 2012 г.
стр. 79

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...