Меню


Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Придобиване на естествени плодове
авторски материал
Автор / източник: Стоян Ставру
стр. 5

Решение № 127 от 15.03.2012 г. на ВКС, IV г.о.
Забраната за разпореждане по чл. 41, ал. 2 ЗППДОбП (отм.) тежи в срока по отменения закон и нарушаването й, макар и след 23.03.2002 г., води до нищожност поради противоречие с императивна материалноправна норма (чл. 26, ал. 1 ЗЗД).
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 17

Решение № 420 от 11.01.2012 г. на ВКС, III г. о.
Фактическа предпоставка за приложение на основанието за нищожност на договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане поради липса на основание е наличие на заболяване, предполагащо настъпване на смъртта твърде скоро след датата на договора, както и знание на приобретателя към момента на сключване на сделката за скорошното настъпване на смъртта на прехвърлителя. Такива заболявания са както онкологичните, така и мозъчносъдовите – инсулти, сърдечносъдови – инфаркти, напреднал стадий на сърдечна или дихателна недостатъчност и то в т. нар. терминален стадий (предшестващ смъртта в период от няколко дни), характеризиращ се с пълна физическа изнемощялост, невъзможност дори и за елементарни движения, често или постоянно изпадане в безсъзнание и т.н., като изискваният времеви период от сделката до настъпването на смъртта е съвсем кратък – дни, по-малко от месец. Допускането, че прехвърлителят по алеаторния договор за продажба на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане може скоро да умре, не е равнозначно на знание за близка, скорошна и неизбежна смърт и не лишава уговорените насрещни престации от еквивалентност.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 21


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

По някои въпроси на държавната и общинската собственост - Преглед на съдебната практика на Върховния касационен съд - 1
авторски материал
Автор / източник: Бонка Дечева
стр. 27


Рубрика: Кадастър и имотен регистър. Земеделски земи и гори

Промените в Закона за горите
авторски материал
Автор / източник: Венцислав Стоянов, доц. д-р
стр. 35


Рубрика: Наследяване, съсобственост, делба, семейни имуществени отношения

Относно предпоставките за възникване на правото на изкупуване на дял от съсобствен недвижим имот
авторски материал
Автор / източник: Гергана Боянова
стр. 43

Правото на децата на запазена част от наследството е безусловно
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 51

Последващ съпруг
авторски материал
Автор / източник: Емилия Динекова
стр. 54


Рубрика: Нотариални действия

Води ли неприемането на наследството до загуба на качеството наследник на поканеното да приеме лице
авторски материал
Автор / източник: Мариела Павлова
стр. 56


Рубрика: Регулиране и застраховане на поземлените имоти

Възстановяването на чл. 81, ал. 4 ЗУТ – отчуждаване за сметка на трети лица
авторски материал
Автор / източник: Борис Милчев
стр. 63


Рубрика: Авторско право

Договори между авторите на музикални произведения и техните издатели
авторски материал
Автор / източник: Георги Саракинов, д-р
стр. 71


Рубрика: Индустриална собственост

Преобразуване на марка на ЕС в национална марка – нови възможности за българския бизнес
авторски материал
Автор / източник: Добринка Добрева
стр. 76

Важно за Вас

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...