Меню


Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Приложимост на презумпцията на чл. 69 от Закона за собствеността при съсобственост - Владение и държане на общата вещ само от един от съсобствениците
авторски материал
Автор / източник: Благовест Пунев
стр. 5

Заплащане на разходите за вода - Практически проблеми
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 18

Решение № 270 от 26.06.2012 г. на ВКС, I г.о.
Владелецът, чието владение е основано на действителен предварителен договор, сключен със собственика на имота, не му дължи обезщетение за това, че го лишава от ползването на имота му докато предварителният договор е в сила, защото той има правата по чл. 71 ЗС, съгласно препращащата норма на чл. 70, ал. 3 ЗС.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 29


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Приложимост на новите правила на чл. 80 от Закона за концесиите
авторски материал
Автор / източник: Ясен Ковачев
стр. 34


Рубрика: Кадастър и имотен регистър. Земеделски земи и гори

Кой издава скиците на недвижимите имоти в периода от одобряването на кадастралната карта и кадастралните регистри до влизането им в сила
авторски материал
Автор / източник: Петър Лефтеров
стр. 42


Рубрика: Наследяване, съсобственост, делба, семейни имуществени отношения

Уговорки относно издръжката в брачния договор
авторски материал
Автор / източник: Димитър Топузов
стр. 455

Наследяване от роднини по съребрена линия
авторски материал
Автор / източник: Емилия Динекова
стр. 52

Решение № 56 от 22.02.2012 г. на ВКС, II г.о.
Разпоредбата на чл. 30, ал. 2 от Закона за наследството намира приложение само в хипотези, при които наследодателят се е разпоредил приживе с конкретни имоти посредством дарение или завет, но не и в хипотеза, при която разпореждането е било извършено с универсално завещание.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 54


Рубрика: Нотариални действия

Вещноправни последици на иска по чл. 216 от Данъчно-осиугрителния кодекс при сделки с недвижими имоти
авторски материал
Автор / източник: Бисерка Маринова
стр. 56


Рубрика: Регулиране и застрояване на поземлените имоти

Въпроси на юридическата характеристика на договора между възложител и строител по ЗУТ
авторски материал
Автор / източник: Пенчо Милков
стр. 64


Рубрика: Индустриална собственост

Право на вътрешен, конвенционен и изложбен приоритет при търговските марки - Приоритет при марките на общността
авторски материал
Автор / източник: Атанас Костов
стр. 73

 

Приложение:
Противопоставимост на договора за аренда
авторски материал
Автор / източник: Стоян Ставру

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...