Меню


Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

За отговорността на органите за управление в етажната собственост
авторски материал
Автор / източник: Бисерка Маринова
стр. 5

Присъждане на разноски в гражданския процес въз основа на представен списък
авторски материал
Автор / източник: Иван Георгиев
стр. 13

При замяна на имоти се следват правилата за продажба
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 20

Собственост на земя и на постройка върху нея
авторски материал
Автор / източник: Емилия Динекова
стр. 22

Решение № 45 от 3.02.2011 г. на ВКС, I г.о.
Пропускът на владелеца да обжалва въвода във владение в предвидения в процесуалния закон срок не го лишава от възможност да се защити срещу този незаконен въвод с иск по чл. 75 ЗС, когато е владял имота в продължение на повече от 6 месеца. В подкрепа на този извод на съда е и изричната разпоредба на чл. 358 от новия ГПК.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 24


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Продажба на жилища - Частна държавна собственост, на техните наематели
авторски материал
Автор / източник: Живка Юрукова
стр. 28


Рубрика: Кадастър и имотен регистър. Земеделски земи и гори

За ползването на общинските мери и пасища
авторски материал
Автор / източник: Стойка Куртева
стр. 33


Рубрика: Наследяване, съсобственост, делба, семейни имуществени отношения

Наследимо ли е правото на по-голям дял от съпружеската имуществена общност поради принос
авторски материал
Автор / източник: Цветалина Петкова
стр. 37

Изричен отказ или приемане по опис е спасението от наследствени дългове
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 45

Решение № 384 от 2.11.2011 г. на ВКС, I г.о.
Ако се окаже, че ищецът не е собственик на реална част от сграда поради необособяването й на място, то исковата молба е нередовна и съдът не трябва да се произнася по същество. Съдът следва да даде указания за индивидуализиране на имота съобразно реалния статут на имота. За нищожността на договор за доброволна делба съдът следи служебно и без изрично възражение на страна по делото. Договор за доброволна делба може да се сключи едва след извършване на място на реалното поделяне.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 48


Рубрика: Нотариални действия

Ревандикиране на имот, внесен като непарична вноска
авторски материал
Автор / източник: Венцислав Стоянов, доц. д-р
стр. 53


Рубрика: Регулиране и застрояване на поземлените имоти

Застрояване в съсобствен имот
авторски материал
Автор / източник: Оксана Дериволкова
стр. 58

Решение № 93 от 6.04.2012 г. на ВКС, IV г.о.
Когато предмет на договора е реална част от неподеляема сграда или урегулиран поземлен имот, този предмет не съществува реално, но е възможен и не е забранен от закона. Този предмет ще възникне, когато бъде извършено преустройство въз основа на одобрен инвестиционен проект за реално обособяване на частта - предмет на договора в самостоятелен обект или за присъединяването й към съседен отделен обект в сградата, съответно одобряването на ПУП за обособяване на реалната част в отделен УПИ или присъединяването й към съседен УПИ.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 61


Рубрика: Авторско право

Материалноправни колизии във връзка с новата уредба на авторскоправния режим, касаещ архитектурните проекти по ЗАПСП
авторски материал
Автор / източник: Атанас Костов
стр. 65


Рубрика: Индустриална собственост

Старшинство за марка на общността по отношение на по-ранна национална марка
авторски материал
Автор / източник: Добринка Добрева
стр. 75

Важно за Вас

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...