Меню


Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

За разделянето на придобивните способи на първични и производни
авторски материал
Автор / източник: Делян Недев
стр. 5

Ползвател на имот е данъчно задължен за местните налози
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 20

Решение № 476 от 9.12.2011 г. на ВКС
Както по ЗВСОНИ, така и в хипотезата на чл. 2, ал. 6 ЗОСОИ, не е необходимо провеждане на административно производство по чл. 6 ЗОСОИ като предпоставка за реституцията, защото тя настъпва ex lege.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 23


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Национални обекти и общински обекти от първостепенно значение
авторски материал
Автор / източник: Стефан Тодоров
стр. 27


Рубрика: Кадастър и имотен регистър. Земеделски земи и гори

Възбрани върху имоти с влезли в сила кадастрална карта и регистри при обезпечаване на иск
авторски материал
Автор / източник: Петър Лефтеров
стр. 34


Рубрика: Наследяване, съсобственост, делба, семейни имуществени отношения

Практически въпроси относно семейното жилище през време на брака
авторски материал
Автор / източник: Бисерка Маринова
стр. 38

Ползването на семейното жилище при развод
авторски материал
Автор / източник: Емилия Динекова
стр. 46

Решение № 404/2011 г. от 3.01.2010 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 47


Рубрика: Нотариални действия

Такси при частично заличаване на ипотека
авторски материал
Автор / източник: Елена Кръшкова
стр. 51


Рубрика: Регулиране и застрояване на поземлените имоти

Актове и протоколи, съставяни по време на строителството, съдържащите се в тях волеизявления и доказателственото им значение
авторски материал
Автор / източник: Мирослав Димитров
стр. 64


Рубрика: Авторско право

Използване на чужда фотография без разрешение за нуждите на обществената сигурност и печата
авторски материал
Автор / източник: Офелия Киркорян-Цонкова
стр. 78


Рубрика: Индустриална собственост

Обхват на закрила на заглавията на класовете на международната класификация на стоки и услуги - 2
авторски материал
Автор / източник: Добринка Добрева
стр. 87

Важно за Вас

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...