Меню


Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Съдебни актове, неподлежащи на касационно обжалване по новия ГПК
авторски материал
Автор / източник: Атанас Иванов
стр. 5

Какво могат да предприемат обитателите на етажна собственост срещу съседски тормоз
авторски материал
Автор / източник: Атанас Йорданов
стр. 14

Сметките за парно, вода и ток са скрит риск при покупка на имот
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 21

Ползване на обща вещ
авторски материал
Автор / източник: Емилия Динекова
стр. 23

Решение № 262 от 29.11.2011 г. на ВКС, II г.о.
Когато фактическата власт върху изцяло чужд имот е придобита при липса на правно основание (т. нар. завладяване), то според презумпцията на чл. 69 ЗС се предполага, че упражняващият фактическа власт държи вещта за себе си, т.е. има качеството на владелец. В такъв случай за придобиване на имота по давност не е необходимо да бъде демонстрирана промяна в намерението за своене спрямо собственика, тъй като от момента на установяване на фактическата власт тя има характер на владение, а не на държане. Когато се завладяват частите на останалите съсобственици от съсобствен имот, трябва да се демонстрира промяна на намерението за своене за себе си по недвусмислен начин.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 24


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Замяната на недвижим имот - Частна държавна собственост, с имот на физически или юридически лица като способ за прекратяване на съсобственост
авторски материал
Автор / източник: Живка Юрукова
стр. 30


Рубрика: Кадастър и имотен регистър. Земеделски земи и гори

Запазва ли се учредената ипотека след извършено уедряване на земеделски земи
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 38


Рубрика: Наследяване, съсобственост, делба, семейни имуществени отношения

Фамилното име на съпрузите след развода
авторски материал
Автор / източник: Михаил Малчев
стр. 47

Решение № 296 от 29.11.2011 г. на ВКС, II г.о.
Когато съдебната делба се извършва чрез образуване на дялове според броя на съделителите и последващо теглене на жребий, в проекта за разделителен протокол по чл. 287 ГПК (отм.), сега чл. 347 ГПК, а и в окончателния разделителен протокол по чл. 289 ГПК (отм.), сега чл. 350 ГПК, съдът следва да посочи кои имоти се включват във всеки от дяловете, каква е стойността (цената) на всеки от дяловете и какви суми за уравнение са дължими между получателите на отделните дялове. По тези три въпроса се формира сила на присъдено нещо с решението по обявяване на окончателния разделителен протокол. Решението представлява изпълнително основание както за извършване на въвод във владение върху падналите се в дял на съделителя имоти, така и за заплащане на паричните суми за уравнение на дяловете. Решаването на въпросите за цената на дяловете и паричното уравнение между получателите на различните дялове не може да бъде отложено за след влизане в сила на окончателния разделителен протокол. С тегленето на жребий формираните дялове получават своя персонален носител, т.е. идеалните части се превръщат в реални и делбеното производство приключва.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 55


Рубрика: Регулиране и застрояване на поземлените имоти

Бележки по законопроекта за изменение на ЗУТ относно паркоместата и гаражите
авторски материал
Автор / източник: Любомир Василев
стр. 59


Рубрика: Авторско право

Отговорността на доставчиците на интернет-услуги пред носителите на авторски и сродни права
авторски материал
Автор / източник: Офелия Киркорян-Цонкова
стр. 67


Рубрика: Индустриална собственост

Правото върху търговска марка като обект на обезпечение
авторски материал
Автор / източник: Атанас Костов
стр. 76

Важно за Вас

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...