Меню


Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Нерешени въпроси на комплексите от затворен тип след промените в Закона за управление на етажната собственост
авторски материал
Автор / източник: Бисерка Маринова
стр. 5

При принудително изпълнение не се прибира цялото имущество на длъжника
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 16

Право на ползване
авторски материал
Автор / източник: Емилия Динекова
стр. 19


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Продажба на земя - частна държавна собственост, на лица, притежаващи законно построена сграда върху нея
авторски материал
Автор / източник: Живка Юрукова
стр. 21


Рубрика: Кадастър и имотен регистър. Земеделски земи и гори

Учредяване на ограничени вещни права върху поземлени имоти в горски територии
авторски материал
Автор / източник: Венцислав Стоянов, доц. д-р
стр. 25


Рубрика: Наследяване, съсобственост, делба, семейни имуществени отношения

Прекратяване на съпружеската имуществена общност при търговска несъстоятелност
авторски материал
Автор / източник: Антонина Димитрова
стр. 32

Предпоставки и критерии за предоставяне на семейното жилище за ползване след развода
авторски материалл
Автор / източник: Методи Марков
стр. 40

Решение № 251 от 13.06.2011 г. на ВКС, I г. о.
Когато някой от съсобствениците не допуска останалите да упражняват фактическа власт върху вещта, било защото отрича правото им на собственост, било защото го признава, но е започнал да своє цялата вещ, останалите могат да защитят правата си не само с иск по чл. 32, ал. 2 ЗС за разпределение на ползването на вещта, но и с ревандикационен иск. При парцел, който е съсобствен по регулация не може да се придобие по давност реална част от имот, от който е образуван парцелът. Отчуждителното дей-ствие на плана е отпаднало едва с изтичането на сроковете по § 8, ал. 1 ЗУТ и едва от този момент може да тече придобивна давност.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 50


Рубрика: Нотариални действия

Правомощията на прокурора по чл. 537, ал. 3 ГПК в нотариалните производства
авторски материал
Автор / източник: Петър Раймундов
стр. 58


Рубрика: Регулиране и застрояване на поземлените имоти

Режими на въвеждане в експлоатация в зависимост от категорията на строежите
авторски материал
Автор / източник: Георги Даракчиев
стр. 65


Рубрика: Авторско право

Как да защитим съдържанието на сайта си като авторско право
авторски материал
Автор / източник: Атанас Костов
стр. 77


Рубрика: Индустриална собственост

Необходимост от ново нормативно уреждане на режима на съдържанието и достъпа до досиетата
авторски материал
Автор / източник: Николай Дунчев
стр. 87

Важно за Вас

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...