Меню


Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

История на разпоредбите на чл. 88 и 89 от Закона за собствеността
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 5

Общото събрание може да задължава единствено с необходими, неотложни и полезни разноски
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 14

Решение № 188 от 10.08.2011 г. на ВКС, II г.о.
При предявен отрицателен установителен иск за собственост интерес от установяването е налице, когато се претендира отричано от ищеца право, тъй като по този начин се смущава нормалното упражняване на  правото на ищеца и се поражда нужда от защита. И в този случай ищецът има задължението да установи наличието на защитимо материално право. При предявен отрицателен установителен иск за собственост върху недвижим имот в тежест на ответника е да докаже основанието, на което основава претендираното право, отричано от ищеца. Установяване на фактите, от които произтича претендираното от ответника право, и преценката на съда за тяхното наличие е въпрос по основателността на иска.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 17


Рубрика: Кадастър и имотен регистър. Земеделски земи и гори

Нов ред за определяне на цени за придобиването на право на собственост върху земи в бившите стопански дворове на прекратените селскостопански организации
авторски материал
Автор / източник: Стойка Куртева
стр. 24


Рубрика: Наследяване, съсобственост, делба, семейни имуществени отношения

Способи за прекратяване на съпружеската имуществена общност, при които възниква правото на по-голям дял по чл. 29, ал. 3 от Семейния кодекс
авторски материал
Автор / източник: Цветалина Петкова
стр. 32

Възстановяване на запазена част
авторски материал
Автор / източник: Емилия Динекова
стр. 41

След развод съдът дава семейното жилище за ползване на съпруга с по-голяма нужда
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 42

Решение № 91/10 от 13.07.2011 г. на ВКС. IV г.о.
Обратният документ има договорен характер и съгласно чл. 21 ЗЗД не обвързва неучаствалия в сделката съпруг. Подписаният от единия съпруг обратен документ, удостоверяващ действителните отношения между страните по сделката, има сила на начало на писмено доказателство за разкриване на симулацията в процеса, в който двамата съпрузи са необходими другари. Когато подписалият обратния документ признава симулацията, а другият съпруг го оспорва, съдът извършва преценка, съгласно чл. 173 ГПК (отм.), респективно чл. 217 от действащия ГПК.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 44


Рубрика: Нотариални действия

Становища относно вписване на залог на търговско предприятие
авторски материал
Автор / източник: Димитър Танев, Елена Кръшкова
стр. 49

Ролята на нотариуса за законосъобразното извършване на сделки с недвижими имоти
авторски материал
Автор / източник: Петър Раймундов
стр. 58


Рубрика: Регулиране и застрояване на поземлените имоти

Специфични проблеми при въвеждане в експлоатация на завършените строежи, породени от неизпълнение на изисквания на специални закони
авторски материал
Автор / източник: Милка Гечева
стр. 66


Рубрика: Авторско право

Авторските права и интернет медиите
авторски материал
Автор / източник: Атанас Костов
стр. 72


Рубрика: Индустриална собственост

Средства за преодоляване на колизия между право върху марка и право върху фирма според българското законодателство
авторски материал
Автор / източник: Офелия Киркорян-Цонкова
стр. 82

Важно за Вас

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...