Меню


Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Новите правомощия на общото събрание и управителните органи на етажната собственост
авторски материал
Автор / източник: Стоян Ставру
стр. 5

Право на ползване
авторски материал
Автор / източник: Емилия Динекова
стр. 18

Решение № 367 от 13.06.2010 г. на ВКС, I г.о.
Предоставянето на неограничена представителна власт и предоставяне право на упълномощения да договаря при каквито условия намери за добре не изразява воля на упълномощаване относно основните параметри на сделката. В такива случаи не е налице конкретно упълномощаване и нотариалният акт е нищожен поради липса на съгласие. съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 20


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Измененията и допълненията в Правилника за прилагане на Закона за концесиите
авторски материал
Автор / източник: Ясен Ковачев
стр. 22

Имотно обезщетяване при принудително отчуждаване на земеделски земи и горски територии за държавни и общински нужди
авторски материал
Автор / източник: Стефан Тодоров
стр. 30


Рубрика: Кадастър и имотен регистър. Земеделски земи и гори

Актове на общинските служби по земеделие
авторски материал
Автор / източник: Стойка Куртева, Юлия Стойкова
стр. 34


Рубрика: Наследяване, съсобственост, делба, семейни имуществени отношения

Въпроси на наследственото правоприемство
авторски материалл
Автор / източник: Методи Марков
стр. 46

Завещанието се гледа след смъртта на наследодателя
авторски материал
Автор / източник: Емилия Динекова
стр. 577

Решение № 140 от 24.03.2011 г. на ВКС, I г.о.
Нормата на чл. 69, ал. 2 ЗН изисква всеки от съделителите да получи реален дял в натура, като неравенството на дяловете се уравнява в пари. При извършване на делба между еднородни имоти (земеделски земи), увеличената стойност на някой от имотите поради подобряването му не е основание този имот да се изнася на публична продажба. Критериите за разпределение по чл. 353 ГПК на допуснатите до делба имоти е освен големината на дела и извършените в имота подобрения и реалното му ползване. Договорът за цесия, с който един от съделителите е изкупил вземането за подобрения, дължими от него и от останалите съделители, е основание за частно правоприемство по отношение на прехвърленото вземане и е във връзка със съсобствеността, щом подобренията увеличават стойността на допуснатите до делба имоти.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 58


Рубрика: Нотариални действия

Вписване на залог на търговско предприятие
авторски материал
Автор / източник: Елена Кръшкова
стр. 67


Рубрика: Регулиране и застрояване на поземлените имоти

Временни строежи
авторски материал
Автор / източник: Оксана Дериволкова
стр. 77

Кой одобрява парцеларния план, засягащ два имота, разположени в два различни квартала
авторски материал
Автор / източник: Оксана Дериволкова
стр. 80


Рубрика: Авторско право

Необходими ли са промени в законодателната уредба на авторското право?
авторски материал
Автор / източник: Виолета Цакова
стр. 83

Важно за Вас


Приложение:
Правото на строеж и суперфициарната собственост на държавата, възникнала при реституция по реда на ЗВСОНИ
авторски материал
Автор / източник: Иван Русчев, доц. д-р

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...