Меню


Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Новите правомощия на общото събрание и управителните органи на етажната собственост
авторски материал
Автор / източник: Стоян Ставру
стр. 5

Право на ползване
авторски материал
Автор / източник: Емилия Динекова
стр. 18

Решение № 367 от 13.06.2010 г. на ВКС, I г.о.
Предоставянето на неограничена представителна власт и предоставяне право на упълномощения да договаря при каквито условия намери за добре не изразява воля на упълномощаване относно основните параметри на сделката. В такива случаи не е налице конкретно упълномощаване и нотариалният акт е нищожен поради липса на съгласие. съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 20


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Измененията и допълненията в Правилника за прилагане на Закона за концесиите
авторски материал
Автор / източник: Ясен Ковачев
стр. 22

Имотно обезщетяване при принудително отчуждаване на земеделски земи и горски територии за държавни и общински нужди
авторски материал
Автор / източник: Стефан Тодоров
стр. 30


Рубрика: Кадастър и имотен регистър. Земеделски земи и гори

Актове на общинските служби по земеделие
авторски материал
Автор / източник: Стойка Куртева, Юлия Стойкова
стр. 34


Рубрика: Наследяване, съсобственост, делба, семейни имуществени отношения

Въпроси на наследственото правоприемство
авторски материалл
Автор / източник: Методи Марков
стр. 46

Завещанието се гледа след смъртта на наследодателя
авторски материал
Автор / източник: Емилия Динекова
стр. 577

Решение № 140 от 24.03.2011 г. на ВКС, I г.о.
Нормата на чл. 69, ал. 2 ЗН изисква всеки от съделителите да получи реален дял в натура, като неравенството на дяловете се уравнява в пари. При извършване на делба между еднородни имоти (земеделски земи), увеличената стойност на някой от имотите поради подобряването му не е основание този имот да се изнася на публична продажба. Критериите за разпределение по чл. 353 ГПК на допуснатите до делба имоти е освен големината на дела и извършените в имота подобрения и реалното му ползване. Договорът за цесия, с който един от съделителите е изкупил вземането за подобрения, дължими от него и от останалите съделители, е основание за частно правоприемство по отношение на прехвърленото вземане и е във връзка със съсобствеността, щом подобренията увеличават стойността на допуснатите до делба имоти.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 58


Рубрика: Нотариални действия

Вписване на залог на търговско предприятие
авторски материал
Автор / източник: Елена Кръшкова
стр. 67


Рубрика: Регулиране и застрояване на поземлените имоти

Временни строежи
авторски материал
Автор / източник: Оксана Дериволкова
стр. 77

Кой одобрява парцеларния план, засягащ два имота, разположени в два различни квартала
авторски материал
Автор / източник: Оксана Дериволкова
стр. 80


Рубрика: Авторско право

Необходими ли са промени в законодателната уредба на авторското право?
авторски материал
Автор / източник: Виолета Цакова
стр. 83

Важно за Вас


Приложение:
Правото на строеж и суперфициарната собственост на държавата, възникнала при реституция по реда на ЗВСОНИ
авторски материал
Автор / източник: Иван Русчев, доц. д-р

Акценти

Брой No 9 на месечните списания

Брой No 9 на месечните ни списания – печатни и електронни са вече при своите абонати.

Прочети още...

Учебник по търговско право - Част І - Търговци

Важно за абонатите на „ЕПИ Търговско и облигационно право“:
Вече имате на разположение и уникалното издание на проф. д-р Огнян Герджиков „Учебник по търговско право - Част І - Търговци“

Абонамент 2022

Време е за нов избор!
Разгледайте нашия каталог „Абонамент 2022“ и направете своя избор – печатните и електронните издания на ИК „Труд и право“
До края на август – на по-ниски цени!

Прочети още...

Книжки No 7 на месечните списания

Книжки No 7 на месечните списания са вече при своите абонати.
Разгледайте съдържанието на всяко от тях:

Прочети още...

Ново в ЕПИ

Абонатите на компютърните продукти „ЕПИ Труд и социално осигуряване“ и „ЕПИ Счетоводство и данъци“ вече разполагат и със съдържанието на книгата „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959“.