Меню

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Волеизявлението при придобивната давност
авторски материал
Автор / източник: Венцислав Стоянов, доц. д-р
стр. 5

Гаранции за прехвърлителя при договор за издръжка и гледане
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 10

При дарение запазвайте правото си на ползване
авторски материал
Автор / източник: Катя Иванова
стр. 13

Решение № 680 от 18.04.2008 г. на ВКС, V г.о.
Щом една недвижима вещ има правната характеристика на самостоятелен обект, за да произведе действие публичната продажба по отношение на нея, се изисква съответната правна индивидуализация във възлагателното постановление на публичен изпълнител, в предхождащия го опис по чл. 194, ал. 2, т. 3 ДПК (отм.) и в обявлението.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 14

Решение № 1049/08 от 7.07.2008 г. на ВКС, V г.о.
Изискванията за спокойно и явно владение касаят начина на придобиването му и наличието на демонстриране спрямо другите съсобственици, т.е. владението не следва да е установено насилствено или тайно. Наличието на спорове и кавги установява явното упражняване на владение, но е неотносимо към преценката, дали същото е опорочено. След като останалите съсобственици са били наясно със завладяването на правата им, същите е следвало да ги защитят чрез предприемане на действия, водещи до прекъсване на владението или отстраняване на фактическата власт на владелеца.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 17


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Предоставяне на имоти - общинска собственост, на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза
авторски материал
Автор / източник: Стефан Тодоров
стр. 21


Рубрика: Кадастър и имотен регистър. Земеделски земи и гори

Предстоящи промени в Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи
авторски материал
Автор / източник: Стойка Куртева
стр. 27


Рубрика: Наследяване, съсобственост, делба, семейни имуществени отношения

Имуществени отношения  между съпрузите по българското международно частно право
авторски материал
Автор / източник: Весела Станчева-Минчева
стр. 31

Сестри и братя не могат да оспорват завещания заради запазена част
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 43

Развод по взаимно съгласие
авторски материал
Автор / източник: Катя Иванова
стр. 45


Рубрика: Нотариални действия

Изпълнение на нотариални функции от лица, които не са нотариуси
авторски материал
Автор / източник: Невин Фети
стр. 47


Рубрика: Регулиране и застрояване на поземлените имоти

Документиране на изпълнението на строежа. Окончателен доклад
авторски материал
Автор / източник: Милка Гечева
стр. 57

Могат ли да навлизат в имота ми?
авторски материал
Автор / източник: Атанас Илиев
стр. 63

Срокове по чл. 15 ЗУТ
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 64


Рубрика: Авторско право

Писмата като обект на авторски права
авторски материал
Автор / източник: Емил Лозев, доц. д-р
стр. 67


Рубрика: Индустриална собственост

Допустимост на граждански иск при престъпления против интелектуалната собственост
авторски материал
Автор / източник: Петър Петров
стр. 73

Важно за Вас

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...