Меню

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Паркоместата и етажната собственост
авторски материал
Автор / източник: Любомир Василев
стр. 5

Незаконен строеж в чужд имот
авторски материал
Автор / източник: Катя Иванова
стр. 10

Решение № 848 от 30 .05.2008 г. на ВКС, V отд.
При наличие на правен интерес е допустимо разрешаването на спор за собственост чрез последващо предявяване на отрицателен установителен иск от владелеца срещу приобретателя на едно спорно право. Приключилият правен спор, в който с влязло в сила решение е отхвърлен иск срещу същия владелец поради липса на активна легитимация на претендиращия собствеността, не препятства последващ процес срещу частен правоприемник на последния, в качеството му на ответник и приобретател по сделката, сключена при висящност на първото дело.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 11

Решение № 184/08 от 21.02.2008 г. на ВКС, V г.о.
Притежанието на право на собственост върху терена и право на собственост върху сграда в него в лицето на различни субекти е възможно само при наличие на право на строеж. Задължително е изрично волеизявление и то в предвидената от законовите норми форма за учредяване на правото на строеж само когато се касае до бъдеща постройка. При условията на чл. 63, ал. 2 ЗС обаче правото на строеж възниква и без изрично волеизявление, щом се осъществи прехвърляне, което изключва постройката от притежанието на дворното място, което произтича от обстоятелството, че различни лица стават собственици на терена и сградата, а това е възможно само въз основа на съществуващо вещно право на строеж, следващо сградата от този момент.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 14


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Основните изменения и допълнения в Закона за подземните богатства
авторски материал
Автор / източник: Ясен Ковачев
стр. 18


Рубрика: Наследяване, съсобственост, делба, семейни имуществени отношения

Упражняване на правата по чл. 12 от Закона за наследството
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 25

Преживял съпруг и деца не плащат данък наследство
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 35


Рубрика: Нотариални действия

Промени в правния и фактически статут на недвижимия имот - Необходимост от издаване на нов титул за собственост
авторски материал
Автор / източник: Мариела Павлова
стр. 38


Рубрика: Регулиране и застрояване на поземлените имоти. Кадастър и имотен регистър

Въвеждане в експлоатация на завършените строежи. Режими на въвеждане в зависимост от категорията на строежите.
авторски материал
Автор / източник: Милка Гечева
стр. 43


Рубрика: Авторско право

Лицензиране на музиката в интернет
авторски материал
Автор / източник: Тодор Христов
стр. 55


Рубрика: Индустриална собственост

Нови моменти в закрилата на промишления дизайн по реда на Хагската спогодба
авторски материал
Автор / източник: Мария Маркова
стр. 65

Важно за Вас

Указател на публикациите в дайджест "Собственост и право" през 2008 г.
стр. 77

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...