Меню

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Избор между гражданския и административния процес при защита на абсолютни материални права
авторски материал
Автор / източник: Мартин Петров
стр. 5

За ремонт на общите части се плаща според размера на притежаваните от собственика идеални части от сградата
авторски материал
Автор / източник: Мирела Веселинова
стр. 15

Решение № 948 от 11.07.2008 г. на ВКС, IV г.о.
Невъзможният предмет е обектът на правоотношението, който може да бъде различен по естеството си - вещ, нематериално облагодетелстване, действие или други подобни. Предметът може да бъде невъзможен поради обективни и субективни причини.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 18


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Измененията и допълненията в Закона за концесиите
авторски материал
Автор / източник: Ясен Ковачев
стр. 21


Рубрика: Собственост и ползване на земеделски земи, гори, терени

Правната уредба на замяната на земи от държавния поземлен фонд
авторски материал
Автор / източник: Стойка Куртева
стр. 29

Решение № 939 от 4.08.2008 г. на ВКС, IV г.о.
С § 30, ал.3 от ПЗР на ЗСПЗЗ са валидирани само сделките, обявени за нищожни за периода от 01.01.1990 г. до 16.05.1995 г. и ако страните по тях не са върнали полученото до влизането на ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ, бр. 45 от 1995 г.) в сила.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 33


Рубрика: Наследяване, съсобственост, делба, семейни имуществени отношения

Съпружеска имуществена общност при делба на наследство с уравняване на дял
авторски материал
Автор / източник: Стоян Ставру
стр. 37

Делата за разводи се пазят 10 години, а за издръжка - 25 години
авторски материал
Автор / източник: Иван Сотиров
стр. 45

Решение № 888 от 7.07.2008 г. на ВКС, V г.о.
Съсобственик на недвижим имот може да продаде своята идеална част на един друг съсобственик и не е длъжен да я предлага за изкупуване на всички останали съсобственици. Това задължение той има само ако я продава на трето лице.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 47


Рубрика: Нотариални действия

За необходимото разграничаване във функциите на нотариуса и тези на съдията по вписванията
авторски материал
Автор / източник: Светла Йорданова
стр. 52

Ипотеката залага капани и за кредитора, и за длъжника
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 57


Рубрика: Регулиране и застрояване на поземлените имоти. Кадастър и имотен регистър

Задължения на участниците в строителството за спазването на съществените изисквания към строежите
авторски материал
Автор / източник: Стоянка Илова
стр. 59

Сграда в дворното място
авторски материал
Автор / източник: Катя Иванова
стр. 65

Срокове по чл. 16 ЗУТ
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 67


Рубрика: Авторско право

Архитектурни проекти. Авторскоправен режим по ЗАПСП.
авторски материал
Автор / източник: Атанас Костов
стр. 70


Рубрика: Индустриална собственост

Обезщетения при спорове за нарушения на патенти
авторски материал
Автор / източник: Виолета Шентова
стр. 76

Важно за Вас

Приложение:
Ипотеката
авторски материал
Автор / източник: Свтла Димитрова

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...