Меню


Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Едностранно прекратяване на вещното право на ползване по чл. 61 от Закона за собствеността
авторски материал
Автор / източник: Стоян Ставру
стр. 5

Решение № 215 от 26.04.2011 г. на ВКС, I г.о.
Пасивно легитимиран по иска по чл. 109 ЗС при създаване на неоснователно състояние, което е пречка за упражняване правото на собственост, е както собственикът на имота, възложил работата, при която е създадено това състояние, чието поведение не е необходимо да е виновно, така и прекият извършител, ако се е отклонил от възложеното, или ако е действал без възлагане. съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 18


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Промените в Закона за подземните богатства
авторски материал
Автор / източник: Ясен Ковачев
стр. 23


Рубрика: Кадастър и имотен регистър. Земеделски земи и гори

Промяна на предназначението на имоти в горски територии
авторски материал
Автор / източник: Венцислав Стоянов, доц. д-р
стр. 31


Рубрика: Наследяване, съсобственост, делба, семейни имуществени отношения

Купеното с пари от наследство е собственост само на единия съпруг
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 38

Намаляване на завещания
авторски материал
Автор / източник: Емилия Динекова
стр. 40

Решение № 98 от 15.03.2011 г. на ВКС, III г.о.
Съпругът - несобственик не е легитимиран да оспори разпореждането със семейно жилище -  лична собственост на другия съпруг след неговата смърт. Съгласието по чл. 23 СК (отм.) не е елемент от фактическия състав на сделката. По своя характер то е изискване, което обуславя правното действие на извършеното разпореждане. Със съгласието се взема положително отношение към извършеното разпореждане и се допуска неговото правно действие. съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 42


Рубрика: Нотариални действия

Отказът на нотариуса да извърши нотариално удостоверяване
авторски материал
Автор / източник: Иван Георгиев
стр. 46

Декларация, приета на Националната кръгла маса “Имотни измами”
авторски материал
Автор / източник: Съюз на юристите в България
стр. 57


Рубрика: Регулиране и застрояване на поземлените имоти

Един нов поглед върху глава седма от Закона за собствеността
авторски материал
Автор / източник: Люба Панайотова-Чалъкова
стр. 62


Рубрика: Авторско право

Осиротели произведения
авторски материал
Автор / източник: Виолета Цакова
стр. 73


Рубрика: Индустриална собственост

Защита на домейн имената и другите бизнес идентификатори в мрежата
авторски материал
Автор / източник: Атанас Костов
стр. 84

Важно за Вас


ПРИЛОЖЕНИЕ:
За правната природа на чл. 76 от Закона за наследството и характера на ограничението в него
авторски материал
Автор / източник: Михаил Малчев

Акценти

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...

Книга-годишник Социално осигуряване – 2020 година

Книгата-годишник „Социално осигуряване – 2020 година“ е вече при Вас. Заявете, купете тази книга.

Прочети още...

Национални учебни семинари на море

Първи записали се за участие в националните ни учебни семинари на море през септември. Вижте поканите за участие. Включете се.

Прочети още...