Меню

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Учредяване на ипотека върху новопостроена сграда при съществуваща ипотека върху земята
авторски материал
Автор / източник: Стоян Ставру
стр. 5

Възбраната като обезпечителна мярка
авторски материал
Автор / източник: Мариела Павлова
стр. 15

Решение № 810 от 6.06.2008 г. на ВКС, IV г.о.
Съществуващите лоши отношения между страните по договор за дарение представляват неотносимо към спора обстоятелство, тъй като законът е предвидил изчерпателно хипотезите, при които дарението може да бъде отменено.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 20


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Промените в режима на собствеността на подземните богатства
авторски материал
Автор / източник: Стефан Тодоров
стр. 23


Рубрика: Собственост и ползване на земеделски земи, гори, терени

Производството по чл. 11, ал. 4 ППЗСПЗЗ и зелените площи
авторски материал
Автор / източник: Любомир Василев
стр. 31


Рубрика: Наследяване, съсобственост, делба, семейни имуществени отношения

Доказване на личния характер на придобито през време на брака имущество
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 36

Осиновяване на българче от чужденец
авторски материал
Автор / източник: Галина Драгнева
стр. 42

Съсобствениците имат предимство при продажба на имот
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 45

Решение № 489 от 22.04.2008 г. на ВКС, V г.о.
Искът по чл. 56 ЗН е конститутивен, съответстващ на потестативното право на кредитора на наследника да иска унищожаване на извършен от него отказ от наследство в своя полза, доколкото не може да се удовлетвори от имуществата на наследника. Представлява развитие на идеята на чл. 133 ЗЗД и е частен случай на общия Павлов иск по чл. 135 ЗЗД, но за разлика от него в чл. 56 ЗН субективният елемент - знание за увреждането, не се изисква. Унищожаването на отказа е относително - само по отношение на кредитора, който го е поискал, и само доколкото е необходимо за удовлетворяване на визираното в иска вземане. Тъй като в интерес на длъжника е да установи, че кредиторът може да се удовлетвори от имуществото му, в негова тежест е да докаже наличие на имущество за удовлетворяване на вземането на кредитора въпреки отказа. То следва да е такова, че от него кредиторът да може да се удовлетвори.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 46


Рубрика: Нотариални действия

Рискове за купувача - Действителната цена или данъчната оценка при сделки с недвижими имоти
авторски материал
Автор / източник: Цветанка Маркова
стр. 51

Как се отменя договор за дарение
авторски материал
Автор / източник: Седифе Мехмедова
стр. 55

Делба на съсобствен имот при издаден нотариален акт по давност
авторски материал
Автор / източник: Катя Иванова
стр. 56


Рубрика: Регулиране и застрояване на поземлените имоти. Кадастър и имотен регистър

Мораториум върху застрояването, наложен от Народното събрание
авторски материал
Автор / източник: Люба Панайотова
стр. 58


Рубрика: Авторско право

Специфични въпроси на наследяването на авторското право
авторски материал
Автор / източник: Виолета Цакова
стр. 66

Решение № 250 от 24.03.2008 г. на ВКС - ТК
Авторите могат по свое желание да образуват организации за колективно управление на авторските права, които да договарят тяхното използване и да събират възнагражденията, които да разпределят между правоимащите.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 70


Рубрика: Индустриална собственост

Съдебен контрол на административните решения по Закона за патентите и регистрацията на полезните модели
авторски материал
Автор / източник: Михаил Коджабашев
стр. 76

Важно за Вас

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...