Меню

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Възбраната - Видове, производство по допускане и налагане, последици - 1
авторски материал
Автор / източник: Мариела Павлова
стр. 5

Недостатъците на новия Граждански процесуален кодекс
авторски материал
Автор / източник: Антон Чакъров
стр. 13

Решение № 81 от 10.03.2008 г. на ВКС , V г.о.
Въззивният съд е длъжен да провери и обсъди всички събрани по делото доказателства, защото неговата дейност е решаваща, а не проверяваща. Ако на държавно търговско предприятие е бил предоставен недвижим имот за стопанисване или управление, с акта на преобразуването му в еднолично търговско дружество собствеността на недвижимия имот преминава към търговското дружество.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 18


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Продължаване на концесионния договор с правоприемник на концесионера по реда на Закона за концесиите
авторски материал
Автор / източник: Ясен Ковачев
стр. 23

Актуални промени в режима на морските плажове
авторски материал
Автор / източник: Стефан Тодоров
стр. 29


Рубрика: Собственост и ползване на земеделски земи, гори, терени

Календар на юриста - Срокове в производството по Закона за сбствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за замяна на земи от държавния и общинския поземлен фонд със земеделски земи на граждани, юридически лица или общини
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 32


Рубрика: Наследяване, съсобственост, делба, семейни имуществени отношения

Преглед на съдебната практика относно приемането и отказа от наследство
авторски материал
Автор / източник: Методи Марков
стр. 37

Иск за подобрения в съсобствен имот
авторски материал
Автор / източник: Катя Иванова
стр. 46

Оспорване на нотариален акт
авторски материал
Автор / източник: Катя Иванова
стр. 47

Саморъчно завещание може да се пази и у дома
авторски материал
Автор / източник: Мирела Веселинова
стр. 48

Привременни мерки спестяват проблеми по време на развод
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 50

Решение № 1081 от 10.07.2008 г. на ВКС., V г.о.
Съгласно чл. 48 ЗН наследството се придобива с приемането му. Приемането произвежда действие от откриване на наследството независимо от начина и от момента на приемането. При всички случаи приелият наследството е наследник от датата на откриване на наследството. Публичната продан е деривативно основание за придобиване, поради което купувачът от нея не става собственик на чуждия недвижим имот. Спрямо действителния собственик публичната продан е недействителна и не може да му се противопостави.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 53


Рубрика: Нотариални действия

Придобиване на сервитутни права по давност
авторски материал
Автор / източник: Георги Боянов, проф. д-р
стр. 57

Договорът за наем се вписва, ако е нотариално заверен
авторски материал
Автор / източник: Садифе Мехмедова
стр. 67


Рубрика: Регулиране и застрояване на поземлените имоти. Кадастър и имотен регистър

Бележки по Тълкувателно решение № 1 от 14.01.2008 г. на ВАС
авторски материал
Автор / източник: Асен Запрянов
стр. 70


Рубрика: Авторско право

Наследяване на авторското право
авторски материал
Автор / източник: Виолета Цакова
стр. 76


Рубрика: Индустриална собственост

Правни проблеми относно регламентацията на фирмените наименования и търговските марки - Колизия на права, законодателни решения и практика
авторски материал
Автор / източник: Атанас Костов
стр. 84

Важно за Вас

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...