Меню

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Промените в исковия процес, въведени със Закона за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс
авторски материал
Автор / източник: Благовест Пунев
стр. 5

Основни характеристики на имотния регистър
авторски материал
Автор / източник: Венцислав Стоянов, доц. д-р
стр. 14

Продажба на имот, придобит срещу задължение за издръжка и гледане
авторски материал
Автор / източник: Катя Иванова
стр. 20

Решение № 1444/07 от 19 .11.2007 г. на ВКС, V г.о.
Ищецът - физическо или юридическо лице - само при доказана по безспорен начин материалноправна активна легитимация би могъл успешно да проведе исковете си за собственост. Отбелязването в актовете за държавна собственост, че при одържавяване на недвижимия имот собственикът е бил Българският ловно-рибарски съюз, само по себе си не доказва правата му на собственик, щом за това записване не се представят и други първични писмени доказателства.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 21

Решение № 616 от 4.07.2008 г. на ВКС, V г.о.
При спор за собственост върху недвижим имот между търговски дружества меродавен е моментът на преобразуването на държавните предприятия в еднолични търговски дружества с държавно участие, какво имущество е било предоставено от държавата за стопанисване или управление и дали с акта за преобразуване собствеността се е прехвърлила върху тях.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 24


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Промените в Закона за общинската собственост
авторски материал
Автор / източник: Маргарита Проданова
стр. 29


Рубрика: Собственост и ползване на земеделски земи, гори, терени

План за поземлено управление
авторски материал
Автор / източник: Асен Запрянов
стр. 36


Рубрика: Наследяване, съсобственост, делба, семейни имуществени отношения

Приемане на наследството по опис
авторски материал
Автор / източник: Веселин Петров
стр. 40

Със завещание не може да се лиши дете от наследство
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 44

Основания за определяне на по-голям дял от имуществото при развод - 1
авторски материал
Автор / източник: Борислав Павлов
стр. 47

Решение № 736 от 10.07.2008 г. на ВКС, IV г.о.
Недопустима е съдебна делба на сънаследствен имот, с който съсобствениците - сънаследници са се разпоредили в полза на трети лица преди предявяване на исковете за делба и ако след това в първата фаза по допускането на делбата тези от тях, които не са се разпоредели със своите части, не са оспорили валидността на сключените с третите лица, сделки.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 49


Рубрика: Нотариални действия

Завещанието трябва да има точна дата
авторски материал
Автор / източник: Мариела Павлова
стр. 53

Нотариусът не проверява собствеността при апорт
съдебна практика
Автор / източник: Валери Манчев
стр. 56


Рубрика: Регулиране и застрояване на поземлените имоти. Кадастър и имотен регистър

Как се определят границите между недвижими имоти
авторски материал
Автор / източник: Светла Димитрова
стр. 58


Рубрика: Авторско право

Авторскоправен режим на фотографските произведения и произведенията, създадени по начин, аналогиченна фотографския
авторски материал
Автор / източник: Атанас Костов
стр. 63


Рубрика: Индустриална собственост

Собственост и интелектуална собственост
авторски материал
Автор / източник: Владя Борисова
стр. 70

Важно за вас

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...