Меню

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Прехвърлянето на търговско предприятие и неговият вещноправен ефект
авторски материал
Автор / източник: Стоян Ставру
стр. 5

Съвладение
авторски материал
Автор / източник: Асен Запрянов
стр. 13

Наемателите трябва да настояват за вписване на наемния договор
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 17

Решение № 524/07 от 19.06.2007 г. на ВКС, V г.о.
Когато ответниците по ревандикационен иск, предявен на основание чл. 108 ЗС от наследниците на лице, чийто недвижим имот е отчужден по ЗОЕГПНС, се позовават на придобиване на собствеността по начин, който не е предвиден в закона, следва да се счита, че възстановяването на собствеността на ищците върху имота - държавна собственост, настъпва “по право”, съгласно чл. 1, ал. 1 от Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти. В този случай искът по чл. 7 ЗВСОНИ е недопустим.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 20


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Определяне на наемните цени за държавни имоти
авторски материал
Автор / източник: Стефан Тодоров
стр. 25


Рубрика: Собственост и ползване на земеделски земи, гори, терени

Нови моменти в уедряването на земеделски земи по споразумение на собствениците
авторски материал
Автор / източник: Стойка Куртева, Юлия Стойкова
стр. 29

Календар на юриста - Срокове във връзка с производството по ЗСПЗЗ за отдаване под наем или аренда на земи от държавния поземлен фонд
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 36


Рубрика: Наследяване, съсобственост, делба, семейни имуществени отношения

Съдържание на брачния договор според законопроекта за нов Семеен кодекс
авторски материал
Автор / източник: Галина Димитрова
стр. 39

Давност при делба на съсобствен имот
авторски материал
Автор / източник: Борислав Павлов
стр. 44

Може ли внук да наследи дядо си при жив родител
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 46

Решение № 378 от 7.05.2007 г. на ВКС, IV г.о.
Всеки съсобственик може свободно да продаде своята идеална част от имота на друг съсобственик.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 48


Рубрика: Нотариални действия

Необходимо ли е удостоверение за търпимост на сградата при издаване на нотариален акт по давност
авторски материал
Автор / източник: Елена Еленкова
стр. 50


Рубрика: Регулиране и застрояване на поземлените имоти. Кадастър и имотен регистър

Новости при задълженията за поддържане и възстановяване на частни имоти
авторски материал
Автор / източник: Любомир Василев
стр. 55


Рубрика: Авторско право

Авторскоправни проблеми при използване на музика в хотелите
авторски материал
Автор / източник: Георги Саракинов, д-р
стр. 62


Рубрика: Индустриална собственост

Съществени и несъществени различия във вида на марката при използване
авторски материал
Автор / източник: Виолета Шентова
стр. 67

Шифърът на марката
авторски материал
Автор / източник: Бинка Кирова
стр. 77

Важно за вас

Приложение:

Втората фаза на съдебната делба
авторски материал
Автор / източник: Светла Димитрова

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...