Меню

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Защитата на вещни права според новия ГПК
авторски материал
Автор / източник: Венцислав Стоянов, доц. д-р
стр. 5

Как да си купя имот от публична продан
авторски материал
Автор / източник: Христина Пантелеева
стр. 9

Установяване на собственост
авторски материал
Автор / източник: Катя Иванова
стр. 11

Решение № 381 от 8.06.2007 г. на ВКС, IV г.о.
Решението на поземлената комисия е достатъчно, за да легитимира ищецът като собственик, ако ответникът по ревандикационния иск е трето лице, външно за така възстановените земеделски земи. Съдът следва да обсъди всички възражения на ответника, свързани с правото му да владее чуждия имот, дори и същият да не се позовава на права по реституция.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 13


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Правото на собственост върху недвижими имоти и добивът на подземни богатства
авторски материал
Автор / източник: Ясен Ковачев
стр. 16


Рубрика: Собственост и ползване на земеделски земи, гори, терени

Възстановяване на правата на собствениците по реда на чл. 19, ал. 4, т. 1 и 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
авторски материал
Автор / източник: Стойка Куртева, Юлия Стойкова
стр. 24

Срокове във връзка с производството по ЗСПЗЗ за оземляване на безимотни и малоимотни граждани
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 31


Рубрика: Наследяване, съсобственост, делба, семейни имуществени отношения

Действие на презумпцията за съвместен принос при иск по чл. 29 от Семейния кодекс
авторски материал
Автор / източник: Методи Марков
стр. 34

Разпореждане с лична собственост, когато тя е семейно жилище
авторски материал
Автор / източник: Иван Цицелков
стр. 43

Решение № 146/08 от 6.02.2008 г. на ВКС, V г.о.
При разпределяне ползването на съсобствена жилищна сграда съдът е длъжен да съобрази правата на всеки собственик да си служи с общата вещ съобразно нейното предназначение и да не се мотивира от съображения за “изграждане на влошени отношения”.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 44


Рубрика: Нотариални действия

Автентифициране и удостоверяване на волеизявленията за учредяване, променяне или прекратяване на права върху имот
авторски материал
Автор / източник: Борислав Белазелков
стр. 47


Рубрика: Регулиране и застрояване на поземлените имоти. Кадастър и имотен регистър

Енергиен паспорт на сградите
авторски материал
Автор / източник: Стоянка Илова
стр. 57


Рубрика: Авторско право

Свободно използване на произведения и преработка
авторски материал
Автор / източник: Емил Лозев, доц. д-р
стр. 63


Рубрика: Индустриална собственост

Защита на промишления дизайн
авторски материал
Автор / източник: Мария Маркова
стр. 69

“Тъмната страна на Луната”или как думи с “негативен” заряд стават успешни търговски марки
Автор / източник: Бинка Кирова
стр. 77

Важно за вас

Пожелавам ти достатъчно!!!

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...