Меню

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Реформирането на гражданското съдопроизводство с новия ГПК ­ предизвикателство за участниците в процеса
авторски материал
Автор / източник: Благовест Пунев
стр. 5

Процесуално представителство от управител на етажната собственост
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 18

Как се призовава ответник в чужбина
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 26

Решение № 1487 от 14.01.2008 г. на ВКС, IV г.о.
С договор в полза на трето лице не могат да се прехвърлят или учредяват вещни права върху недвижими имоти.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 29

Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Предоставяне на спортни обекти и съоръжения ­ собственост на държавата и общините
авторски материал
Автор / източник: Стефан Тодоров
стр. 32

Рубрика: Собственост и ползване на земеделски земи, гори, терени

Необходимост от рационално ползване на земеделските земи
авторски материал
Автор / източник: Мартин Петров
стр. 38

Срокове по чл. 4а ЗСПЗЗ за упражняване на правото на изкупуване на земеделски земи
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 45

Срокове по чл. 5, ал. 1 ЗСПЗЗ за освобождаване от данъци и такси на сделки със земеделски земи
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 46

Рубрика: Наследяване, съсобственост, делба, семейни имуществени отношения

Възможни хипотези при спор за разпределение на ползването на съсобствен терен
авторски материал
Автор / източник: Мариела Павлова
стр. 48

Има ли предимство при наследяване за преживелия съпруг
авторски материал
Автор / източник: Катя Иванова
стр. 52

Ползване на общото жилище след развод
авторски материал
Автор / източник: Димитринка Герганова
стр. 54

Как се съставя акт за смърт
авторски материал
Автор / източник: Кирил Стоянов
стр. 55

Решение № 140 от 17.03.2006 г. на ВКС, I г.о.
Наследникът, който се позовава на придобивна давност, трябва да докаже не само че е ползвал имота, но и че е променил намерението си и е завладял частите на сънаследниците. Промяната в намерението трябва да бъде демонстрирана чрез предприемане на конкретни действия, които да станат достояние на сънаследниците и да показват несъмнено, че наследникът, който упражнява фактическата власт, отрича техните права върху вещта и я държи само за себе си.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 56

Рубрика: Нотариални действия

Превантивната функция на нотариуса
авторски материал
Автор / източник: Елена Еленкова
стр. 59

Нотариус не може да връчи покана, ако на адреса няма никой
авторски материал
Автор / източник: Димитър Танев
стр. 65

Рубрика: Регулиране и застрояване на поземлените имоти. Кадастър и имотен регистър

Новите изисквания към строителите
авторски материал
Автор / източник: Георги Даракчиев
стр. 67

Определение № 436 от 23.10.2007 г. на ВКС, IV г.о.
Когато имотът се намира в район с одобрена кадастрална карта, в молбата за вписване трябва да се посочи неговият идентификатор.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 72

Рубрика: Авторско право

Плагиатство на авторскоправни произведения. Защита срещу плагиатство
авторски материал
Автор / източник: Момчил Младенов
стр. 74

Рубрика: Индустриална собственост

Полезният модел ­ искова защита при нарушения на изключителното право
авторски материал
Автор / източник: Михаил Коджабашев
стр. 79

Иде ново поколение марки (chatmarks)
авторски материал
Автор / източник: Бинка Кирова
стр. 85

Важно за вас

Приложение:

Съгласието на собственика на сградата при учредяване на правото на надстрояване
авторски материал
Автор / източник: Стоян Ставру
стр. 88