Меню

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

За някои вещноправни последици, произтичащи от развитието на наемните правоотношения
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Албена Койчева
стр. 5

 

Ползвателят не може да се позове на придобивната давност
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Иван Цицелков
стр. 11

 

Как се търси обезщетение от недобросъвестен наемател
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Иван Цицелков
стр. 12

 

Срокове по чл. 78 от закона за собствеността (зс) за придобиване на движима вещ чрез добросъвестно владение
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 16

 

Решение № 519 от 6.12.2006 г., I г.о. на ВКС
Правно действие, извършено от чуждо име без представителна власт или при превишаване на нейния обем, не поражда правни последици за мнимо представлявания, нито поражда такива последици в отношенията между мнимия представител и третото лице, с което той е договарял. Тези действия обаче ще породят правни последици и то с обратна сила, ако лицето, от чието име са извършени, ги потвърди.
Тип на документа: съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 18

Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Осъществяване на контрол по изпълнението на сключените договори за концесия
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Ясен Ковачев
стр. 21

Рубрика: Собственост и ползване на земеделски земи, гори, терени

За някои случаи на временно отчуждаване на частни имоти
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Любомир Василев
стр. 28

 

Решение № 1214 от 12.10.2006 г., IVб г.о. на ВКС
Снабдилият се с нотариален акт за собственост ползвател на земеделска земя може да се легитимира като собственик само в рамките на учреденото му право на ползване, за което е внесъл и определената оценка, и не се легитимира по никакъв начин за площта извън него. При неуточнена площ и граници между два новосъздадени имота искът за премахване на ограда като недоказан подлежи на отхвърляне.
Тип на документа: съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 35

Рубрика: Наследяване, съсобственост, делба, семейни имуществени отношения

Граници на приложното поле на чл. 33 ЗС
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 38

 

Продажба на имот при отсъствие на съсобственик
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Катя Иванова
стр. 46

 

Разпореждане с жилищен имот и семейно жилище
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Борислав Павлов
стр. 47

 

Решение № 222 от 5.04.2006 г., I г.о. на ВКС
Само сънаследниците, които не са се разпоредили с дела си, могат да искат прогласяване недействителността на разпореждането на друг сънаследник и извършване на делбата с негово участие.
Тип на документа: съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 49

Рубрика: Нотариални действия

Необходимост от създаване на регистър на завещанията
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Елена Еленкова
стр. 52

Рубрика: Регулиране и застрояване на поземлените имоти. Кадастър и имотен регистър

Разделяне на общ УПИ на няколко отделни имота
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Мартин Петров
стр. 55

 

Решение № 487 от 22.06.2007 г., IV г.о. на ВКС
Ревандикационният иск е недопустим, когато има друг ред за реализиране на правата на собственика - например по чл. 135 ЗТСУ (отм.). Параграфи 6, ал. 2 и 8, ал. 1 от Преходните разпоредби на ЗУТ са относими към неприложени дворищнорегулационни планове.  
Тип на документа: съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 60

Рубрика: Авторско право

Същност на разгласяването на авторски произведения и последиците от него
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Виолета Цакова
стр. 65

Рубрика: Индустриална собственост

Марката и дизайнът на общността и способите за защита при нарушаването им – 2
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Мариана Цвяткова
стр. 72

Рубрика: Кой кой е в ЕС

Съд на европейските общности (СЕО)
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Юлия Захариева
стр. 77

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...