Меню

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Относно някои особености във фактическия състав на придобивната давност
авторски материал
Автор / източник: Стоян Ставру
Стр. 5

Длъжник се уведомява задължително преди публична продан на имот
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
Стр. 14

Учредяване и погасяване на вещно право на ползване
авторски материал
Автор / източник: Людмила Тенева
Стр. 17

Срокове по чл. 75 от Закона за собствеността (ЗС) за защита на владението върху недвижим имот
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
Стр. 19

Срок по чл. 76 от Закона за собствеността (ЗС) за защита на владението или държането върху вещи, отнети чрез насилие или по скрит начин
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
Стр. 20

Решение № 376 от 30.05.2007 г. на ВКС, V г.о.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
Стр. 21

Решение № 698 от 11.07.2007 г. на ВКС, V г.о.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
Стр. 24

 
Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Придобиване право на собственост върху земята, при учредено право на строеж
авторски материал
Автор / източник: Иван Цицелков
Стр. 27

 
Рубрика: Собственост и ползване на земеделски земи, гори, терени

Промени при придобиването на собственост върху застроени и прилежащи площи към сгради и съоръжения в стопански дворове
авторски материал
Автор / източник: Стойка Куртева
Стр. 29

 
Рубрика: Наследяване, съсобственост, делба, семейни имуществени отношения

Възлагане на неподеляемо жилище
авторски материал
Автор / източник: Светла Димитрова
Стр. 33

Бившият съпруг плаща наем за жилището
авторски материал
Автор / източник: Дочка Хрусанова
Стр. 39

Дял от съпружеска общност
авторски материал
Автор / източник: Катя Иванова
Стр. 41

Действителната стойност на имота
авторски материал
Автор / източник: Катя Иванова
Стр. 42

Решение № 6 от 13.02.2006 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
Стр. 43

Решение № 480 от 20.11.2006 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
Стр. 47

 
Рубрика: Нотариални действия

Строителство чрез жилищностроителна кооперация
авторски материал
Автор / източник: Мариела Павлова
Стр. 50

 
Рубрика: Регулиране и застрояване на поземлените имоти. Кадастър и имотен регистър

Промяна на практиката на ВАС по чл. 132, ал. 1, т. 3 ЗУТ
авторски материал
Автор / източник: Асен Запрянов
Стр. 57

 
Рубрика: Авторско право

Авторскоправен режим на “Oупън сорс” системите
авторски материал
Автор / източник: Атанас Костов
Стр. 60

 
Рубрика: Индустриална собственост

Марката и дизайнът на Oбщността и способите за защита при нарушаването им - 1
авторски материал
Автор / източник: Марияна Цвяткова
Стр. 68

 
Рубрика: Кой кой е в ЕС

Консултативни органи на ЕС
авторски материал
Автор / източник: Юлия Захариева
Стр. 77

 
Рубрика: Приложение

Законовите ограничения на собствеността - 2
авторски материал
Автор / източник: Стоян Ставру
Стр. 88