Меню

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Кооперация и етажна собственост
авторски материал
Автор / източник: Любомир Василев
Стр. 5

Срок по чл. 65 от Закона за собствеността (ЗС) за преминаване на правото на собственост върху постройка в полза на собственика на земята
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
Стр. 12

Срок по чл. 67 ЗС за погасяване правото на строеж
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
Стр. 12

Разноските за ремонт в съсобствена сграда
авторски материал
Автор / източник: Павлина Милошева
Стр. 14

Промяна на договор за продажба в договор за дарение
авторски материал
Автор / източник: Павлина Милошева
Стр. 15

Вещно право на строеж върху общинска земя
авторски материал
Автор / източник: Иван Цицелков
Стр. 16

Решение № 373 от 30.05.2007 г. на ВКС, V г.о.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
Стр. 17

Решение № 872 от 13.02.2006 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
Стр. 19

 
Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Прекратяване на процедура за предоставяне на концесия по реда на Закона за концесиите
авторски материал
Автор / източник: Ясен Ковачев
Стр. 24

 
Рубрика: Собственост и ползване на земеделски земи, гори, терени

Особености в режима за придобиване на земеделска земя след промените в ЗСПЗЗ
авторски материал
Автор / източник: Венцислав Стоянов, доц. д-р
Стр. 31

 
Рубрика: Наследяване, съсобственост, делба, семейни имуществени отношения

Нов способ за прекратяване на съпружеската имуществена общност по време на брака
авторски материал
Автор / източник: Мариела Павлова
Стр. 37

Как се уговаря издръжка при развод по взаимно съгласие
авторски материал
Автор / източник: Мая Пангелова
Стр. 43

Решение № 62 от 1.03.2006 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
Стр. 45

 
Рубрика: Нотариални действия

Отмяна на завещание с нотариален акт
авторски материал
Автор / източник: Красимир Димитров
Стр. 48

 
Рубрика: Регулиране и застрояване на поземлените имоти. Кадастър и имотен регистър

Обследване на аварии в строителството
авторски материал
Автор / източник: Георги Даракчиев
Стр. 52

 
Рубрика: Авторско право

Кой носи отговорност при нарушаване на авторски и сродни на тях права
авторски материал
Автор / източник: Георги Саракинов, д-р
Стр. 63

 
Рубрика: Индустриална собственост

Проект “Популяризиране на марката и дизайна на Европейската общност в България”. Възможности и предимства на системата на марката на Общността
авторски материал
Автор / източник: Добринка Добрева
Стр. 70

 
Рубрика: Кой кой е в ЕС

Сметната палата на ЕО/ЕС
авторски материал
Автор / източник: Юлия Захариева
Стр. 77

 
Важно за Вас

 

 
Рубрика: Приложение

Законовите ограничения на собствеността
авторски материал
Автор / източник: Стоян Ставру
Стр. 88