Меню

Забраната по чл. 22, ал. 1 от Конституцията
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Стефан Шекерджийски
ТП издание: Дайджест "Собственост и право", 2007 г., кн. 06, стр. 5

Какви са рисковете при договор за наем
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
ТП издание: Дайджест "Собственост и право", 2007 г., кн. 06, стр. 12

Решение № 436 от 21.03.2006 г. на ВКС, IV г.о.
Когато чрез нормата на чл. 79, ал. 1 ЗС страните целят заобикаляне на императивна правна норма за придобиване правото на собственост върху недвижим имот по време на ограничителния режим по глава II на Закона за собствеността на гражданите, то придобивната давност е неприложима за времето до 10.04.1990 г. на основание чл. 29, ал. 1, т. 4 ЗСГ (отм.). Общият принцип на справедливостта изключва скритостта на придобивната давност, защото не могат да се черпят права от поведение по време, когато засегнатият (собственикът) няма възможност (поради неведение) да се брани. Собствеността не се губи само защото собственикът не ползва собствената си вещ. Тип на документа: съдебна практика
Автор / източник: ВКС
ТП издание: Дайджест "Собственост и право", 2007 г., кн. 06, стр. 15

Решение № 503 от 8.07.2005 г. на ВКС, I г.о.
Условие за валидността на договор за покупко-продажба на недвижим имот е същият да е сключен в предвидената от закона нотариална форма. В противен случай този договор не прехвърля права, а е само основание за упражняване на давностно владение. Тип на документа: съдебна практика
Автор / източник: ВКС
ТП издание: Дайджест "Собственост и право", 2007 г., кн. 06, стр. 19

Пряко предоставяне на разрешение за търсене или проучване на строителни и скално-облицовъчни материали - 2
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Стефан Тодоров
ТП издание: Дайджест "Собственост и право", 2007 г., кн. 06, стр. 23

Изисквания при продажба на наследство, в което има земеделски земи
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
ТП издание: Дайджест "Собственост и право", 2007 г., кн. 06, стр. 28

Възстановяване на наследствена гора
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Иван Цицелков
ТП издание: Дайджест "Собственост и право", 2007 г., кн. 06, стр. 34

Ипотека върху идеална част от имот
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Методи Марков
ТП издание: Дайджест "Собственост и право", 2007 г., кн. 06, стр. 39

Бащинство се оспорва само пред съд
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Мая Пангелова
ТП издание: Дайджест "Собственост и право", 2007 г., кн. 06, стр. 47

Лично имущество при съпружеска общност
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Борислав Павлов
ТП издание: Дайджест "Собственост и право", 2007 г., кн. 06, стр. 49

Наследствени права на осиновено дете
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Борислав Павлов
ТП издание: Дайджест "Собственост и право", 2007 г., кн. 06, стр. 50

Решение № 51 от 1.03.2006 г. на ВКС, I г.о.
Недопустимо е с гласни доказателства да се установява родствена връзка, обуславяща наследствено правоприемство. Тип на документа: съдебна практика
Автор / източник: ВКС
ТП издание: Дайджест "Собственост и право", 2007 г., кн. 06, стр. 52

Нотариални удостоверявания при участие на чуждестранни лица, които не владеят български език
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Мариела Павлова
ТП издание: Дайджест "Собственост и право", 2007 г., кн. 06, стр. 55

Някои особености при промяна на ПУП в частта за регулация
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Мартин Петров
ТП издание: Дайджест "Собственост и право", 2007 г., кн. 06, стр. 63

Графично оформление на печатно издание
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Емил Лозев, доц. д-р
ТП издание: Дайджест "Собственост и право", 2007 г., кн. 06, стр. 72

Изчерпване на марки в обединена Европа ­ 2
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Офелия Киркорян-Цонкова
ТП издание: Дайджест "Собственост и право", 2007 г., кн. 06, стр. 77

Съвет на Европейския съюз (Съвет на министрите)
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Юлия Захариева
ТП издание: Дайджест "Собственост и право", 2007 г., кн. 06, стр. 86

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...