Меню

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Прекратяване на поземлени сервитути поради неупражняване
авторски материал
Автор / източник: Гергана Боянова
Стр. 5

Придобиване по давност на държавна (общинска) земя
авторски материал
Автор / източник: Иван Цицелков
Стр. 13

Решение № 783 от 31.05.2006 г., на ВКС, IV г. о.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
Стр. 15

Определение № 423 от 16.10.2006 г. на ВКС, IV г. о.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
Стр. 18

Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

За правната същност на концесията. Отграничение от сервитутните права
авторски материал
Автор / източник: Стоян Ставру
Стр. 22

Решение № 261 от 9.01.2007 г. на ВАС, III г. о.
съдебна практика
Автор / източник: ВАС
Стр. 32

Рубрика: Собственост и ползване на земеделски земи, гори, терени

Натура 2000: някои правни проблеми и предизвикателства
авторски материал
Автор / източник: Георги Пенчев, доц.
Стр. 36

Промени в ЗСПЗЗ на практика блокират пазара на земя
авторски материал
Автор / източник: Светла Костадинова
Стр. 42

Рубрика: Наследяване, съсобственост, делба, семейни имуществени отношения

За началото на погасителната давност относно правото на възстановяване на запазената част, накърнена от завещания
авторски материал
Автор / източник: Александър Иванов
Стр. 45

Как се разделя общо жилище при развод
авторски материал
Автор / източник: Димитринка Герганова
Стр. 49

Ползване на съсобствен имот
авторски материал
Автор / източник: Борислав Павлов
Стр. 51

Решение № 127 от 28.03.2006 г. на ВКС, I г. о.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
Стр. 53

Определение № 78 от 17.03.2006 г. на ВКС, I г. о.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
Стр. 56

Рубрика: Нотариални действия

Придобиване на собственост от чужденци и чужди юридически лица върху земя
авторски материал
Автор / източник: Елена Еленкова
Стр. 59

Рубрика: Регулиране и застрояване на поземлените имоти. Кадастър и имотен регистър

За някои проблеми със съобщаването на индивидуалните административни актове по ЗУТ след влизане в сила на Административно-процесуалния кодекс
авторски материал
Автор / източник: Стоянка Илова
Стр. 65

Рубрика: Авторско право

Закрила на компютърните програми като обект на интелектуална собственост
авторски материал
Автор / източник: Миглена Молхова
Стр. 70

Рубрика: Индустриална собственост

Подаване на заявки и издаване на сертификати за допълнителна закрила
авторски материал
Автор / източник: Цонка Таушанова
Стр. 78

 Рубрика: Кой кой е в ЕС

Европейската комисия (ЕК)
авторски материал
Автор / източник: Юлия Захариева
Стр. 84

Важно за Вас

Напътствия за живота от Далай Лама

Рубрика: Приложение

Дарение на недвижим имот
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
Стр. 88

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...