Меню

Рубрика: Собственост и други вещни права

Възможна ли е продажба между физическото лице и едноличния търговец, регистриран от същото лице?
авторски материал
Автор / източник: Албена Койчева
Стр. 5

И правото на строеж може да се ипотекира
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
Стр. 12

Неотложен ремонт на общи части на сградата
авторски материал
Автор / източник: Иван Цицелков
Стр. 14

Решение № 1985 от 17.10.2005 г. IV г.о. на ВКС
административна практика
Автор / източник: ВКС
Стр. 16

Решение № 690 от 31.05.2006 г. IV г.о. на ВКС
административна практика
Автор / източник: ВКС
Стр. 21

 
Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Общинска собственост върху обекти по чл. 18, ал. 1 от Конституцията на Република България
авторски материал
Автор / източник: Стефан Тодоров
Стр. 24

 
Рубрика: Собственост и ползване на земеделски земи, гори, терени

Какви са новите срокове, въведени с промените на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ)
авторски материал
Автор / източник: Юлия Стойкова
Стр. 29

Решение № 939 от 22.06.2006 г. IV г.о. на ВКС
административна практика
Автор / източник: ВКС
Стр. 35

 
Рубрика: Наследяване, съсобственост, делба, семейни имуществени отношения

Трансформацията (преобразуването) на личното имущество по Семейния кодекс
авторски материал
Автор / източник: Камен Каменов
Стр. 40

Доказване личния характер на имуществото, придобито през време на брака
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
Стр. 43

Вписване на наследниците в удостоверение
авторски материал
Автор / източник: Борислав Павлов
Стр. 49

Решение № 124 от 28 март 2006 г. I г.о. на ВКС
административна практика
Автор / източник: ВКС
Стр. 50

 
Рубрика: Нотариални действия

Фактическият състав на преместването на нотариус в друг район на действие
авторски материал
Автор / източник: Красимир Димитров
Стр. 54

Данъчната оценка вдигна нотариалните такси
авторски материал
Автор / източник: Мая Пангелова
Стр. 56

 
Рубрика: Регулиране и застрояване на поземлените имоти. Кадастър и имотен регистър

Обхват и съдържание на техническите паспорти на строежите съгласно Наредба № 5 (ДВ, бр. 7 от 2007 г.)
авторски материал
Автор / източник: Станислава Ангелова
Стр. 58

Осемстепенна скала за оценка на жилищните сгради
авторски материал
Автор / източник: Румяна Райчева
Стр. 64

 
Рубрика: Авторско право

Гранични мерки срещу нарушения на интелектуалната собственост
авторски материал
Автор / източник: Георги Саракинов, д-р
Стр. 68

 
Рубрика: Индустриална собственост

Полезният модел ­ съдържание и упражняване на изключителното право
авторски материал
Автор / източник: Михаил Коджабашев
Стр. 75

Решение № 9162 от 25.09.2006 г. V отд. на ВАС
административна практика
Автор / източник: ВАС
Стр. 80

 
Рубрика: Календар на юриста

Срок за предявяване на иск за изкупуване на дял от съсобствен имот
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
Стр. 84

Срок за изплащане на изкупен дял от съсобственик
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
Стр. 85

Важно за Вас

Рубрика: Приложение

Страните в исковия процес и тяхното положение при отклонения в развитието му
авторски материал
Автор / източник: Светла Димитрова
Стр. 88