Меню

Рубрика: Собственост и други вещни права

Обхваща ли учредената върху земята ипотека построената върху нея сграда
авторски материал
Автор / източник: Стоян Ставру
Стр. 5

Упълномощаване и оттегляне на пълномощно
авторски материал
Автор / източник: Иван Цицелков
Стр. 13

Решение № 1302 от 28.11.2006 г. на ВКС, IV г. о.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
Стр. 15

Решение № 734 от 12.06.2006 г. на ВКС, IV г. о.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
Стр. 17

 
Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Въпроси на отчуждаването по Закона за подземните богатства
авторски материал
Автор / източник: Любомир Василев
Стр. 21

 
Рубрика: Собственост и ползване на земеделски земи, гори, терени

Предстоящи промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
авторски материал
Автор / източник: Стойка Куртева
Стр. 29

Решение № 1108 от 27.09.2006 г. на ВКС, IV г. о.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
Стр. 34

 
Рубрика: Придобиване, наследяване, съсобственост, делба

Наследяване на възстановени земеделски земи от осиновен
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
Стр. 37

Как се отказва наследство
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
Стр. 44

Решение № 115 от 1.03.2006 г. на ВКС, I г. о.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
Стр. 47

Решение № 748 от 10.01.2006 г. на ВКС, I г. о.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
Стр. 51

 
Рубрика: Нотариални действия

В каква форма следва да бъде сключен договорът, с който еднолично държавно търговско дружество продава свой недвижим имот
авторски материал
Автор / източник: Мариела Павлова
Стр. 53

 
Рубрика: Регулиране и застрояване на поземлените имоти. Кадастър и имотен регистър

Крайната необходимост в полезрението на Закона за устройство на територията
авторски материал
Автор / източник: Мартин Петров
Стр. 59

 
Рубрика: Авторско право

Установяване на нарушенията, налагане на наказанията, обжалване по ЗАПСП
авторски материал
Автор / източник: Михаил Коджабашев
Стр. 67

 
Рубрика: Индустриална собственост

Новата правна регламентация на промишления дизайн
авторски материал
Автор / източник: Мария Маркова
Стр. 73

 
Важно за Вас

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...