Меню


Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Подлежат ли на отмяна нотариалните актове за сделки на основание чл. 537, ал. 2 ГПК?
авторски материал
Автор / източник: Бонка Дечева
стр. 5

Временно владение по чл. 10 от Закона за лицата и семейството
авторски материал
Автор / източник: Стоян Ставру
стр. 10

Общото събрание решава
авторски материал
Автор / източник: Катя Иванова
стр. 23

Решение № 116 от 24 .03.2011 г. на ВКС, I г.о.
Липсата на кадастрални планове към момента на кооперирането не е пречка за установяване идентичност между реституирания и заявения имот и за възстановяване на собствеността в старите реални граници. Правото на защита на ищеца е ограничено, ако ответникът прави за първи път позоваване на придобивна давност в устните състезания пред втората инстанция и съдът разглежда и прецени за основателно това възражение. съдебна практика
Автор / източник:
ВКС

стр. 23


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Определяне на обезщетението при отчуждаване на имоти за общински нужди
авторски материал
Автор / източник: Стефан Тодоров
стр. 29


Рубрика: Кадастър и имотен регистър. Земеделски земи и гори

Горското планиране според новия Закон за горите
авторски материал
Автор / източник: Венцислав Стоянов, доц. д-р
стр. 38


Рубрика: Наследяване, съсобственост, делба, семейни имуществени отношения

Извършване на действия на управление и разпореждане с имуществото на детето съгласно новия Семен кодекс
авторски материал
Автор / източник: Адриана Добрева
стр. 43

Приемане на наследство по опис
авторски материал
Автор / източник: Емилия Динекова
стр. 52

Децата наследяват личен имот на родител наравно с преживелия съпруг
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 53


Рубрика: Нотариални действия

Проблеми на правоприлагането, касаещи правото на строеж
авторски материал
Автор / източник: Димитър Танев
стр. 56


Рубрика: Регулиране и застрояване на поземлените имоти

Устройствен и вещноправен режим на общинските обекти от първостепенно значение
авторски материал
Автор / източник: Савин Ковачев
стр. 61

Решение № 873 от 17.12.2010 г. на ВКС, I г.о.
Собственикът на погиналата постройка притежава правото на строеж за нея, т.е. правото да изгради нова постройка в същия обем съгласно чл. 66, ал. 2 ЗС, освен ако не е уговорено друго. Ако възстановената постройка е с по-малък обем от погиналата, собственикът й притежава право на строеж и не е необходимо учредяване на суперфиция от съсобственика на терена отново, т.е. чл. 183 ЗУТ в тази хипотеза ще бъде неприложим. съдебна практика
Автор / източник:
ВКС

стр. 72


Рубрика: Авторско право

Авторскоправен режим на фотопортретите според новите изменения в ЗАПСП
авторски материал
Автор / източник: Атанас Костов
стр. 77


Рубрика: Индустриална собственост

Географски означения - Същност и закрила
авторски материал
Автор / източник: Добринка Добрева
стр. 85

Важно за Вас

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...