Меню


Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Практически хипотези във връзка с придобивната давност
авторски материал
Автор / източник: Люба Панайотова-Чалъкова
стр. 5

Договор за управление на общите части в жилищен комплекс от затворен тип
авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
стр. 14

Въпроси и отговори по Закона за етажната собственост - Чие е абонатното за парно?
авторски материал
Автор / източник: Мая Пангелова
стр. 23

Въпроси и отговори по Закона за етажната собственост - Кметът определя спорна прилежаща площ
авторски материал
Автор / източник: Мая Пангелова
стр. 24

Въпроси и отговори по Закона за етажната собственост - Всички плащат за чистачка и асансьор
авторски материал
Автор / източник: Мая Пангелова
стр. 25

За прехвърлянето на лизингов автомобил се плащат много такси и данъци
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 27

Решение № 227 от 21.07.2010 г. на ВКС
Разпоредбите на Постановление № 10 на МС от 25. 01. 1957 г. за подпомагане на кооперативното, групово и индивидуално жилищно строителство не допускат ЖСК да придобие собствеността на изграден магазин. Собствеността върху него се придобива от държавата.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 29


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Основания за принудително отчуждаване на имоти ­ Собственост на физически и юридически лица, за общински нужди
авторски материал
Автор / източник: Стефан Тодоров
стр. 34


Рубрика: Кадастър и имотен регистър. Земеделски земи и гори

Режим на земята - Източници и регистри
авторски материал
Автор / източник: Стойка Куртева, Юлия Стойкова
стр. 43


Рубрика: Наследяване, съсобственост, делба, семейни имуществени отношения

Придобиване на вещни права върху недвижими имоти по давност през време на брака при действието на законов режим на общност
авторски материал
Автор / източник: Гергана Боянова
стр. 50

Как се разваля брачен договор - Новости в Семейния кодекс
авторски материал
Автор / източник: Димитрина Герганова
стр. 56

С иск за запазена част се атакуват и завещания, и дарения
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 58

Решение № 177 от 13.07.2010 г. на ВКС, II г.о.
Разпоредбата на чл. 33 ЗС е неприложима при продажба на един от обектите в тази етажна собственост, като хипотезата е аналогична на тази, при която в съсобствен парцел съществуват две или повече сгради, принадлежащи на отделни съсобственици на мястото. Отделната собственост върху самостоятелните обекти обуславя статута на дворното място като обща част към тях, тъй като има предназначение да обслужва същите с оглед използването им. Пристроеното към сградата помещение, когато архитектурно то е изградено като част от старо жилище, принадлежи на собственика на това жилище, а не на собствениците на мястото.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 60


Рубрика: Нотариални действия

Правни проблеми при сключване на сделка с участието на представител
авторски материал
Автор / източник: Мариела Павлова
стр. 66


Рубрика: Регулиране и застрояване на поземлените имоти

Груб строеж - Обща характеристика и особености
авторски материал
Автор / източник: Иван Георгиев
стр. 71


Рубрика: Авторско право

Договорът за използване на произведението по ЗАПСП и договорът за наем
авторски материал
Автор / източник: Миглена Кавалова
стр. 78


Важно за Вас

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Сходството като основание за подаване на опозиция
авторски материал
Автор / източник: Атанас Костов

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...