Меню


Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Сервитутното право и правото на строеж
авторски материал
Автор / източник: Стоян Ставру
стр. 5

Всеки дължи за ремонт и поддържане на общите части в етажната собственост
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 16

Решение № 181 от 2.06.2010 г. на ГК на ВКС , III г. о.
Вътрешни преустройства, колкото и значителни да са по обем, не водят до създаване на нов обект на собственост. Те не са пречка за възстановяване по ЗВСОНИ, ако сградата се разпознава на място и не се установява да е била изцяло разрушена и заменена с нова. Евентуално пристроеният обем се възстановява по правилото на чл. 97 ЗС.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 18

Решение № 328 от 2.04.2010 г. на ВКС, III г.о.
Като необходим ответник в процеса, купувачът по атакуваната на основание чл. 135, ал. 1 предл. второ от ЗЗД възмездна придобивна сделка има процесуална възможност да изтъкне в защита включително тези възражения, които материалноправно принадлежат на неговия другар, свързани с правоотношението между последния и неговия кредитор, явил се в качеството на ищец по отменителния иск. Качество на кредитор обаче не може да бъде отречено в процеса по отменителния иск поради възражения, които намалилият своето имущество длъжник би имал във връзка със съдържанието на облигационното отношение между него и ищеца, изискуемостта или погасителната давност поради неупражняване на вземането.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 22


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Даване на права за находище на минерална вода при предоставена за находището концесия
авторски материал
Автор / източник: Ясен Ковачев
стр. 26


Рубрика: Кадастър и имотен регистър. Земеделски земи и гори

Отстраняване на непълноти и грешки в кадастралните планове от общинската администрация
авторски материал
Автор / източник: Оксана Дериволкова
стр. 33


Рубрика: Наследяване, съсобственост, делба, семейни имуществени отношения

Възможно ли е осъществяване на принудително изпълнение върху имущество и вземания на ненавършили пълнолетие лица?
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 45

Наследеният апартамент е лично имущество
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 57

Решение № 579 от 8.09.2010 г. на ВКС, I г.о.
Квотите при наследствено правоотношение се определят от Закона за наследството. Предварителният договор и сключването му не променят квотите от наследствения имот. съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 59


Рубрика: Нотариални действия

Вписване и регистрация на брачния договор. Брачен договор с отложено действие
авторски материал
Автор / източник: Антония Петрова
стр. 62


Рубрика: Регулиране и застрояване на поземлените имоти

Практически проблеми при прилагането на Закона за устройството и застрояването на Черноморското крайбрежие
авторски материал
Автор / източник: Стоянка Илова
стр. 70


Рубрика: Авторско право

Договорите за издаване на литературни произведения
авторски материалл
Автор / източник: Георги Саракинов, д-р
стр. 76


Рубрика: Индустриална собственост

Понятието за недобросъвестност на заявителя при подаване на заявката за търговска марка като проблем на национално и общоевропейско равнище
авторски материал
Автор / източник: Патриция Черкезова
стр. 84

Важно за Вас
 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Въвод във владение
авторски материал
Автор / източник: Виолина Георгиева
стр. 88

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...