Меню


Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Правен режим на собствеността на недвижимите археологически обекти, обявени за културно наследство, и на имотите, в които са открити
авторски материал
Автор / източник: Бонка Дечева
стр. 5

Поредни договори за издръжка и гледане
авторски материал
Автор / източник: Любомир Василев
стр. 11

Разваляне на договор за издръжка и гледане
авторски материал
Автор / източник: Емилия Динекова
стр. 18

Решение № 661 от 2.11.2010 г. на ВКС, I г.о.
Дворното место е обща част към етажната собственост само когато всички етажни собственици са съсобственици и на дворното место и те са изразили изрично воля дворното место да бъде обща част. Те могат да уговорят обаче дворното място да остане съсобствено, което произтича от възможността, предвидена в чл. 63 ЗС. съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 19


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Предпоставките за принудително отчуждаване на имоти ­ частна собственост, за държавни нужди
авторски материал
Автор / източник: Десислава Атанасова
стр. 25


Рубрика: Кадастър и имотен регистър. Земеделски земи и гори

Промените в правния режим на ползването на земеделските земи
авторски материал
Автор / източник: Юлия Стойкова, Стойка Куртева
стр. 30


Рубрика: Наследяване, съсобственост, делба, семейни имуществени отношения

Имуществените отношения между съпрузите след прекратяване на брака при избран режим на разделност
авторски материал
Автор / източник: Миглена Кавалова
стр. 41

Запазена част при наследяване
авторски материал
Автор / източник: Катя Иванова
стр. 47

Решение № 822 от 1.12.2010 г. на ВКС, I г.о.
Съсобственикът може да търси защита чрез иска по чл. 108 ЗС и по отношение на друг съсобственик, който владее цялата съсобствена вещ, без да има основание за това. съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 48


Рубрика: Нотариални действия

Задължението на нотариуса за справка в Националната база данни “Население”
авторски материал
Автор / източник: Красимир Димитров
стр. 54


Рубрика: Регулиране и застрояване на поземлените имоти

Достъпна архитектурна среда в стари (съществуващи) сгради
авторски материал
Автор / източник: Мартин Петров
стр. 59


Рубрика: Авторско право

Наказателна отговорност при нарушаване на ЗАПСП
авторски материал
Автор / източник: Атанас Костов
стр. 64


Рубрика: Индустриална собственост

Марки за услуги и търговската дейност на предприятията
авторски материал
Автор / източник: Виолета Шентова
стр. 75

Важно за Вас

Указател на публикациите в дайджест "Собственост и право" през 2010 година

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...