Меню


Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Актуални въпроси относно правото на строеж
авторски материал
Автор / източник: Светла Димитрова
стр. 5

Прехвърлимо ли е правното очакване за придобиване на собственост върху недвижим имот
авторски материал
Автор / източник: Иван Русчев, доц. д-р
стр. 11

Избягвайте пълномощните при сделки с имоти
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 14

Решение № 75 от 9.03.2010 г. на ВКС, IV г.о.
В случая действителната обща воля на страните по договора, отнасяща се до желаните от тях правни последици, е била продажбата на апартамент и гараж в недовършена сграда, чието завършване и въвеждане в експлоатация следва да стане в необходимия технологичен срок. Изискването за добросъвестност при тълкуването по чл. 20 ЗЗД изключва възможността да се приеме, че смисълът на сключения договор е продадените имоти никога да не могат да се използват по предназначението си поради невъвеждане в експлоатация на жилищната сграда. Ето защо, и без наличие на изрична клауза в договора е ясно, че смисълът на целия договор е прехвърляне на право на собственост върху апартамент и гараж, които макар и да се намират в сграда, която не е въведена в експлоатация, то в един разумен срок да е възможно те да се ползват по предназначението си. съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 16


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Настаняване под наем и продажба на държавни ведомствени жилища
авторски материал
Автор / източник: Стефан Тодоров
стр. 20


Рубрика: Кадастър и имотен регистър. Земеделски земи и гори

Спорове за собственост върху земеделски земи
авторски материал
Автор / източник: Иван Георгиев
стр. 30


Рубрика: Наследяване, съсобственост, делба, семейни имуществени отношения

Завет на владение
авторски материал
Автор / източник: Стоян Ставру
стр. 37

Детето наследява и при отнето родителство
авторски материал
Автор / източник: Мая Пангелова
стр. 47

Решение № 327 от 3.03.2010 г. на ВКС, I г.о.
При уважаване на иск по чл. 33, ал. 2 ЗС съдът следва да посочи изкупващият на кого да плати продажната цена, а ако не стори това, която и да е от страните следва да поиска допълване на решението. Не се счита редовно плащането, ако е извършено на продавача, въпреки че той е получил и продажната цена от първия купувач. В този случай решението се обезсилва по право. съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 48


Рубрика: Нотариални действия

Поправката на нотариален акт - практически проблеми
авторски материал
Автор / източник: Павел Павлов
стр. 53


Рубрика: Регулиране и застрояване на поземлените имоти

Срок за промяна на предназначението на сгради по чл. 39, ал. 3 от Закона за устройство на територията
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 60


Рубрика: Авторско право

Авторскоправен режим и закрила на наименованията на артистични групи и артистичните псевдоними
авторски материал
Автор / източник: Атанас Костов
стр. 67


Рубрика: Индустриална собственост

Критерии за известност при марките
авторски материал
Автор / източник: Виолета Шентова
стр. 78

Важно за Вас


ПРИЛОЖЕНИЕ:
Премахване на незаконно строителство
авторски материал
Автор / източник: Георги Даракчиев, Милка Гечева

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...